Nechte si zdarma spočítat střechu od odborníků

Pro výpočet střechy zdarma vyplňte formulář

Délka zpracování jednotlivých výpočtů je 3-5 pracovních dní v závislosti na kompletnosti dokumentace a počtu žádostí.

Zaměření a vizualizace střechy (novinka)

Pokud máte zájem o zaměření vaší střechy (rekonstrukce střechy) a její vizualizaci s konkrétními taškami, využijte naší nové aplikace zaměření tím, že zaškrtnete políčko "Mám zájem o zaměření střechy objektu....".

Co je to "Lorem ipsum"?

Lorem ipsum (zkráceně lipsum) je označení pro standardní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní výplňový text při vytváření pracovních ukázek grafických návrhů (např. internetových stránek, rozvržení časopisů či všech druhů reklamních materiálů). Lipsum tak pracovně znázorňuje text v ukázkových maketách (tzv. mock-up) předtím, než bude do hotového návrhu vložen smysluplný obsah.

Pokud by se pro stejný účel použil smysluplný text, bylo by těžké hodnotit pouze vzhled, aniž by se pozorovatel nechal svést ke čtení obsahu. Pokud by byl naopak použit nesmyslný, ale pravidelný text (např. opakování „asdf asdf asdf…“), oko by při posuzování vzhledu bylo vyrušováno pravidelnou strukturou textu, která se od běžného textu liší. Text lorem ipsum na první pohled připomíná běžný text, slova jsou různě dlouhá, frekvence písmen je podobná běžné řeči, interpunkce vypadá přirozeně atd.