Nástroje a kalkulátory pro zdivo

Sestava akustických cihel s červeným pozadím

Vyhledávač prohlášení o vlastnostech (DoP)

Vyhledávač DOP pro cihly Porotherm

Pomocí našeho Vyhledávače DoP můžete pro cihly vyrobené společností Wienerberger získat v pdf-formátu prohlášení o vlastnostech potřebné pro kolaudační řízení.

Povinnost přiložení označení CE a prohlášení o vlastnostech

Od 1. 7. 2013 je povinností všech výrobců přikládat při prodeji ke všem svým stavebním výrobkům, které se vyrábějí podle harmonizovaných evropských norem, nové průvodní dokumenty – částečně pozměněný štítek s označením CE a nové prohlášení o vlastnostech, které nahrazuje dřívější prohlášení o shodě. Tato změna byla vyvolána vydáním NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Na základě nových požadavků společnost Wienerberger s.r.o. opatřuje palety s cihlářskými výrobky vyrobenými po 1. 7. 2013 štítky s označením CE, které jsou nalepeny na ochranné folii palet. Na CE - štítku a na všech cihlách je vždy uveden/vyražen kontrolní kód výrobní dávky (dále "CE kód") ve tvaru např. 07A15W3220. Po zadání vašeho kódu do vyhledávače DoP se ve formátu PDF automaticky vygeneruje prohlášení o vlastnostech (DoP – Declaration of Performance) příslušné k vašim konkrétním výrobkům.

Stejný princip přístupu k prohlášení o vlastnostech se týká i dovozového a obchodního zboží – lícových cihel, dlažby, malt a omítek. U překladů, stropních trámů a stropních vložek se prohlášení o vlastnostech přikládá v místě expedice v papírové podobě k průvodní dokumentaci zboží.

Pozn.: U výrobků vyrobených před 1. 7. 2013 je třeba do vyhledávače zadat kontrolní kód výrobní dávky (CE kód) ve tvaru, který se do tohoto data na cihly razil - např. 89A12E21C-3241 - a vygeneruje se CE-štítek v původním provedení. Dříve platná prohlášení o shodě jsou stále ke stažení ve dokumentech ke stažení.

CE označení

CE kód naleznete na vlastním zdicím prvku, na průvodním štítku nalepeném na ochranné fólii palety se zbožím nebo v obchodních dokladech. V kódu se používají číslice od 0 do 9 a velká písmena A, B, H, K, R a W.

Štítky jsou opatřeny tzv. QR-kódem. Po načtení QR-kódu do "chytrého" mobilního telefonu se automaticky zobrazí prohlášení o vlastnostech (DoP) příslušné ke konkrétnímu výrobku umístěnému na paletě. DoP si můžete vytisknout nebo uložit v elektronické podobě.

Vyhledávač DoP na stránce

Využijte vyhledávače na této stránce

  • Vložte CE kód
  • Stiskněte tlačítko hledat
  • Otevřete pdf soubor ve vašem prohlížeči

Příklad zadání kódu: 07A15W3220