Překlad pro rolety a žaluzie Porotherm KP Vario UNI
Rohové řešení Porotherm Vario UNI R
Rohové řešení Porotherm Vario UNI R

Univerzální překlad Porotherm KP Vario UNI

31. 7. 2018
Řešení překladů pro zabudování rolet a žaluzií

Univerzální překlad Porotherm KP Vario UNI
Univerzální překlad Porotherm KP Vario UNI

Vznik a vývoj

Keramobetonové překlady Porotherm KP Vario, uvedené na trh v roce 2009, se dosud používaly ve spojení s tepelněizolačním dílem Porotherm Vario. Tento díl má vybrání pro zabudování rolet v hliníkové schránce velikosti 165×165 mm, přičemž výška tohoto prostoru neumožňuje zabudovat žaluzie stínící francouzské okno bez speciálního systému ovládání žaluzií. Použití venkovních žaluzií nebylo dříve tolik rozšířené a tak nebyla tato drobná nevýhoda překladů Porotherm KP Vario tak významná, protože bylo možné polystyrénový tepelněizolační díl upravit seříznutím na potřebnou výšku vybrání. Jak u rolet, tak u žaluzií přitom tvořilo přední čelo hliníkové schránky stínicího prvku nezbytný podklad pro překrytí fasádou.

Video - vlastnosti překladu

3D překlad Porotherm KP a univerzální schránky KP Vario UNI 1500 mm
Porotherm KP a Porotherm KP Vario UNI - 3D model

Rostoucí obliba venkovních rolet a žaluzií

Během uplynulých let však stále stoupá obliba venkovních žaluzií a proto jsme se rozhodli odstranit částečný handicap u žaluzií a nabídnout zákazníkům nové a zcela vyhovující řešení pro oba druhy stínicí techniky.

Protože nosná část překladu je podle názoru společnosti i stavební veřejnosti velice zdařilá, tj. variabilní pro všechny tloušťky stěn, staticky dostatečně únosná případně i v kombinaci s překlady Porotherm KP 7 a se ztužujícím věncem, umožňuje ruční manipulaci s jednotlivými prvky překladu, byla tato část převzata i do nového řešení. Jedinou změnou je záměna diagonální smykové výztuže za ortogonální u překladů délky 200 cm a větší – viz obrázek překladů.

Zásadní pozornost byla věnována té části překladu, do které se zabudovávají stínicí prvky. Z maximalistických požadavků na výšku rolet a žaluzií byly odvozeny rozměry prostoru potřebného pro zabudování stínicí techniky. Rolety vyžadují minimální šířku 175 mm, žaluzie minimální výšku 265 mm. Navíc bylo rozhodnuto, že nový vnější díl překladu bude mít i dostatečně tuhé přední čelo, na které bude možné provést fasádu i bez zabudovaného stínicího prvku. Tím se výrazně rozšířila univerzálnost použití, od které byl i odvozen nový název překladu – Porotherm Vario UNI. Velice důležitý byl i výběr nejvhodnějších materiálů, ze kterých měla být nová univerzální schránka sestavena. Požadavky na minimální hmotnost a co nejvyšší tuhost schránky, vyhovující tepelně-technické řešení při minimálních tloušťkách stěn schránky nakonec nejlépe splnila kombinace dvou moderních materiálů – tuhost zajišťují 15 mm silné desky z purenitu®, materiálu na polyuretanové bázi tvrdé pěny PIR, a tepelněizolační vlastnost dodává zadní stěna schránky tloušťky 60 mm z desek z PUR-pěny, které jsou zespodu vyztuženy lištou z purenitu®. Oba boky jsou nad úložnými deskami schránky vyplněny běžným pěnovým polystyrénem EPS pro zamezení přestupu tepla tímto bočním směrem.

Schránka byla podrobena náročným zkouškám

Výrobcem schránek je firma SM produkt spol. s r. o., která je zároveň dodavatelem revizních klapek pro rolety a žaluzie montované do schránek Vario UNI bez hliníkového boxu. Tento způsob zabudování stínicích prvků je totiž další možností použití univerzálních schránek.

Před uvedením na trh byla nová univerzální schránka nejprve podrobena čtyřem zkouškám. Odolnost proti povětrnosti univerzální schránka prokázala během dvou a půl měsíce zimního období od 12/2014 do 02/2015, kdy během této doby nedošlo k žádné degradaci materiálů, ze kterých je schránka zhotovena.

Při další zkoušce byla prověřena odolnost proti vytržení držáků žaluzií z horní desky schránky z purenitu®při montáži bez hliníkového boxu. Držáky unesly více než trojnásobné zatížení, které je na jeden držák povoleno. Obdobná zkouška byla provedena na kotvení držáků rolet při montáži bez hliníkového boxu, přičemž k uchycení byly použity kovové rozpínací hmoždinky dynamicky a cyklicky zatěžované automaticky spouštěnou a vytahovanou roletou. Počet zkušebních cyklů odpovídal cca 5 rokům používání a na uchycení držáků nedošlo k žádným změnám.

Poslední zkouškou bylo praktické použití schránek na stavbě. To potvrdilo, že se s nimi velmi snadno manipuluje, a proto je i jejich osazení do maltového lože poměrně jednoduché. Ukázalo se, že před zatuhnutím malty je vhodné schránky z boků zafixovat např. montážní pěnou ve spáře mezi schránkou a přizděnými cihlami.

Všechny zkoušky tedy dopadly na výbornou, a tak nic nebránilo zahájení prodeje. Schránky jsou baleny do bublinkové fólie a uvnitř je přibalen obrázkový montážní návod. Technický list se statickými údaji, podrobným návodem k montáži, postupem pro objednání překladů a vzorovými detaily je ke stažení na této stránce a v sekci Ke stažení. Je zde také uveden postup pro použití univerzálních schránek v kontaktně zateplených cihelných stěnách. V tomto případě je nutné schránku shora uchytit pomocí konzolek do ztužujícího věnce, aby se předešlo vyklopení schrány ze stěny vlivem zatížení vlastní tíhou a případně i roletou nebo žaluzií bez hliníkového boxu přikotvenou do schránky.

Výhody univerzálního překladu Porotherm KP Vario UNI

 • variabilní použití jak pro venkovní rolety, tak pro žaluzie;
 • speciálně vyvinuté pro stavby z kompletního cihlového systému Porotherm – stejná modulová výška jako u cihel Porotherm;
 • pro otvory šířky max. 3000 mm;
 • pro rolety se standardními lamelami do otvoru výšky max. 2530 mm, pro žaluzie s lamelami např. typu Z 90 do otvoru výšky max. 2750 mm;
 • překlady bez tepelných mostů;
 • šetří náklady na energie – v zimě na vytápění, v létě na chlazení (klimatizaci);
 • špičková požární odolnost;
 • výborná ochrana proti hluku;
 • vysoká únosnost pro všechna rozpětí;
 • do délky 1750 mm včetně jsou prefabrikované překlady plně samonosné;
 • překlady délky 2000 mm a větší jsou po zabetonování plně staticky účinné ve spřažení se ztužujícím věncem;
 • při extrémních požadavcích na únosnost překladu je možné započítat vyztužení věnce;
 • optimální poloha okna vůči parapetům;
 • vhodné pro všechny tloušťky vnějších stěn od 380 do 500 mm;
 • umožňují ruční manipulaci a montáž;
 • snadná identifikace překladů a univerzálních schránek – délkový rozměr překladů je uveden přímo na výrobcích;
 • návod na správné osazení překladů přibalený přímo u každého výrobku;
 • tvoří ideální podklad pod vnitřní i vnější omítku;
 • možnost snadné dodatečné montáže stínicí techniky a její revize, opravy či výměny.

Spolupráce s PROALU s.r.o.

Na vývoji nové schránky Porotherm Vario UNI se v úzké spolupráci s firmou Wienerberger podílela i firma Proalu. Při vývoji jsme společně kladli hlavní důraz na univerzálnost využití tohoto překladu tak, aby byl přizpůsoben jak pro instalaci venkovních rolet, tak pro montáž venkovních žaluzií. Ze zkušeností totiž vyplývá, že si většina zákazníků do poslední chvíle není zcela jista tím, který z obou produktů je pro ně ten pravý. Vzhledem k tomu, že do této chvíle na trhu žádný takový překlad nebyl, tak to znamenalo v pravém slova smyslu průkopnickou práci.

Dalším důležitým cílem nového řešení bylo umožnit zapuštění vodicích lišt do zdiva. Byli jsme si vědomi významu skrytých vodicích lišt. To vše za nekompromisního dodržení tepelněizolačních parametrů moderního zdiva.

Výsledkem je schránka Porotherm Vario UNI, do které je možné instalovat jak roletu, tak venkovní žaluzii. Tato instalace je nyní pro montážní firmu jednoduchá a rychlá.

Jak vám můžeme pomoci?

Kontaktujte nás

Máte dotazy týkající se našich produktů?
Potřebujete poradit s výběrem, nákupem nebo realizací našich stavebních materiálů?
 

Stáhněte si dokumenty

Hledáte informace k našim páleným cihlám, fasádním cihlám, keramickým taškám, nebo dlažbě?

Naše produkty

Projděte si katalog pálené střešní krytiny Tondach, cihelných bloků Porotherm, lícového zdiva Terca nebo cihlové dlažby Penter.

Prohlédněte si referenční produkty