SAP Key User HUB v Českých Budějovicích

Od zavedení systému SAP ve společnosti Wienerberger vzrůstá důležitost klíčových uživatelů SAP. Ti se stali strategickými partnery v provozní oblasti, předávají znalosti o obchodních procesech, poskytují školení koncovým uživatelům. SAP Key User HUB v rámci své činnosti usiluje o zvýšení kvality a schopností klíčových uživatelů. HUB je definován jako „efektivní centrum určité aktivity, oblasti nebo sítě“. SAP Key User HUB představuje platformu aktivní komunity, kde sdílíme znalosti, poskytujeme školení a podporu pro projekty.
 
Ever since launching the SAP system at Wienerberger the role of SAP Key User has been growing in importance. Key users became strategic partners in the operational performance of the company, they provide business process knowledge, end-user training and first-line support. With our activity, we are striving to enhance the quality and talent of our Key Users further in a sustainable way. HUB is defined as an “effective center of a certain activity, region, or network”. A Wienerberger HUB stands for a platform of an active community where we share knowledge, provide training and support projects.

Prohlédněte si nabízené pozice

Pro studenty / absolventy >          Centrála ČB >          Výrobní závody >          SAP Key User HUB >          Obchodní tým ČR >          Digital Hub >

Digitalisation process at Wienerberger

Zašlete nám životopis

Vaše nabídky s profesním životopisem zasílejte včetně telefonického kontaktu na e-mail: barbora.krejcova@wienerberger.com, Barbora Krejčová, tel.+420 383 826 440.