Fotografie hrubé stavby rodinného domu - Jihočeský kraj 2022

Jak zazimovat nedokončenou stavbu: Wienerberger přináší řešení pro tři fáze rozestavěnosti

15. 11. 2022
Období zimy s sebou každoročně přináší stavební klid. Ještě předtím je ale potřeba stavbu řádně zakonzervovat a předpřipravit na jaro. Rozestavěné území, ať už je v jakékoli fázi, je vhodné zajistit proti vlivům zimního počasí, vandalismu i krádežím, ale také z důvodu bezpečnosti. Aby nedošlo ke znehodnocení, je žádoucí staveniště pravidelně kontrolovat a odstraňovat vlivy vody a UV záření. 

„Ať už se jedná o rozestavěnou stavbu před zimou nebo pozastavení z finančních důvodů, v každé fázi rozestavěnosti je potřeba brát ohled na vnější vlivy a co nejdůkladnějším zakonzervováním předejít znehodnocení stavby. Naši odborníci radí, jak se zachovat ve třech různých fází,” komentuje za Porotherm a Tondach Jiří Dobiáš, vedoucí produktového managementu společnosti Wienerberger. 

Hrubá nezastřešená stavba

V této fázi si můžeme představit hotovou základovou desku anebo zastropené první patro s vyzděným zdivem do různých výšek. Zabudovaný či uskladněný materiál je důležité ochránit před deštěm. Ideální způsob je vyzděné zdivo zakrýt asfaltovým pásem s přesahem zhruba 10 cm na každou stranu. Následně je potřeba asfaltový pás dostatečně přitížit a zajistit proti sfouknutí.

„K ochraně nasáknutí zdiva je ideálním řešením impregnovaná soklová cihla značky Porotherm. Pokud není použita soklová cihla, je možné provést náhradní řešení pruhem asfaltového pásu, kterým se vytvoří vnitřní sokl. V případě, že má stavba již stropní konstrukci, je ideální na ni ještě vyzdít jednu řadu soklových cihel, které zajistí, že z desky nebude na různých místech stékat voda na zdivo pod ní,” radí za značku cihel Porotherm Jiří Dobiáš. 

U cihel na paletách, je dobré zkontrolovat, zda mají v pořádku své obaly, a případně je zaplachtovat a palety umístit na zpevněný povrch. „Za Porotherm můžeme zaručit, že každá paleta neotevřeného a nepoškozeného balení je nepromokavá. Naši zákazníci tak o cihly během zimy nemusí mít starost,” říká Dobiáš. Pokud se na stavbě objeví sníh, stačí ho vždy vyhrnout a nenechat ho tát na cihlách a deskách.

Hrubá stavba se střechou

Mnozí znají stav dokončené hrubé stavby se střechou jako klasickou fázi, ve které se nechávají stavby přes zimu vymrznout, aby si sedly a měly dostatek času ke svému vyzrání a vyschnutí před dalšími pracemi. U hotového zdiva stačí už jen zakrýt parapety proti zapršení. Důležitější je v této fázi správné zakrytí střechy, která může být v různých částech rozpracovanosti. Ideální stav je samozřejmě kompletně dokončená střecha se všemi detaily a okraji. „Střechu pouze se zateplovací fólií DHV doporučují naši odborníci na střešní krytiny Tondach zakrýt do jednoho měsíce, maximálně do tří. V případě ukončení střechy ve fázi s DHV fólií bez střešní krytiny je doporučené střechu zahalit ještě vhodnou plachtou. Odrážené denní světlo může zespodu také negativně působit na DHV fólie, zatemnění okenních otvorů v podkroví je proto žádoucí, stejně tak je vhodné odvést okapové svody dále od základů stavby,” dodává vedoucí produktového managementu ve společnosti Wienerberger Jiří Dobiáš.

Předčasné užívání stavby a zkušební provoz

Někdy je potřeba zajistit bydlení rychleji, než je stavba dokončena a zkolaudována. I v této fázi dochází k přerušení prací, kdy nemusí být hotový interiér a o exteriéru ani nemluvě. U jednovrstvého zdiva se už následně nezatepluje, volba tepelněizolačního zdiva Porotherm může být tedy strategickou volbou, alespoň pokud je zdivo opatřeno vnitřní omítkou. V této rozpracovanosti je cílem zajistit vzduchotěsnost obálky, a to dokončením parotěsných fólií u lehkých konstrukcí a omítnutí zdiva. V opačném případě by mohlo dojít při proudění teplého vlhkého vzduchu v konstrukcích ke značné kondenzaci vody a k degradaci materiálů. Dále je vhodné dokončit všechny tepelné detaily, aby opět nedocházelo ke kondenzaci na vnitřním povrchu konstrukcí. Materiály, které degradují pod UV zářením, je potřeba ochránit aspoň cementovou stěrkou. Všichni stavebníci by také měli myslet na to, že je stále potřeba pravidelně větrat. 

Konec tiskové zprávy

Wienerberger s.r.o., Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice, tel.: 800 240 250, www.wienerberger.cz,
kontakt: Mgr. Marie Lesáková, Account Manager Topic PR, tel.: 721 267 922, mlesakova@topicpr.cz

Společnost Wienerberger s. r. o., je největším výrobcem pálených cihel a střešních tašek v  České republice.

Její portfolio na trhu v ČR nyní zahrnuje zdicí systém Porotherm, pálenou střešní krytinu a doplňky střech Tondach, obkladové a lícové cihly Terca, keramickou dlažbu Penter a betonové produkty Semmelrock.

Wienerberger s. r. o., je součástí nadnárodního koncernu Wienerberger Group, který představuje největšího světového výrobce cihel a současně lídra v produkci pálených střešních krytin v Evropě. Více informací na www.wienerberger.cz.

Ke stažení