Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 11,5 cm na zdicí pěnu.
 • Cihly pro akustické zdivo
 • Broušené cihly Porotherm 11,5 AKU Profi Dryfix používají pro omítané zdivo vnitřních příček tloušťky 115 mm s vyššími nároky na zvukovou izolaci, případně pro vnější omítanou část obvodového vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a vnitřní nosnou částí.
 • Délka 497 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 115 mm
 • Hmotnost 14,9 kg
 • Počet kusů na paletě 72 ks
 • Hmotnost palety 1270 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,280 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 1,400 W/m²K
 • Výráběno v pevnosti P15,P10