Cihelný blok pro tl. stěny 17,5 cm na obyčejnou maltu.
 • Cihly pro nosné zdivo
 • Cihly Porotherm 17,5 jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní i vnější nosné zdivo tloušťky 175 mm. Lze je též použít pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalšími cihelnými materiály tvořícími vnější ochrannou část zdiva.
 • Délka 372 mm
 • Výška 238 mm
 • Šířka 175 mm
 • Hmotnost 13,2 kg
 • Počet kusů na paletě 84 ks
 • Hmotnost palety 1140 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,330 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 1,200 W/m²K
 • Výráběno v pevnosti P8,P10