Broušený cihelný blok pro tl. stěny 50 cm na maltu pro tenké spáry.
 • Cihly pro vnější stěny
 • Cihly broušené Porotherm 50 EKO+ Profi jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 500 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi. Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi AM (Anlegemörtel). Vhodné pro pasivní domy.
 • Délka 248 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 500 mm
 • Hmotnost 21 kg
 • Počet kusů na paletě 40 ks
 • Hmotnost palety 870 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,084 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,160 W/m²K
 • Výráběno v pevnosti P8