Broušený cihelný blok pro tl. stěny 8 cm na obyčejnou maltu.
 • Cihly pro akustické zdivo
 • Cihly Porotherm 8 se používají pro omítané zdivo vnitřních příček tloušťky 80 mm, případně pro vnější omítanou část obvodového vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a vnitřní nosnou částí.
 • Délka 497 mm
 • Výška 238 mm
 • Šířka 80 mm
 • Hmotnost 9,5 kg
 • Počet kusů na paletě 120 ks
 • Hmotnost palety 1250 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,290 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 1,750 W/m²K
 • Výráběno v pevnosti P8,P10