Porotherm
Stavební Překlad Porotherm KP XL je vhodný pro světlá rozpětí otvorů od 325 do 600 cm (např. vjezdy do garáží, zimní zahrady, prosklené stěny, …). Nosné Překlady KP XL svou délkou plynule navazují na okenní a dveřní Překlady Porotherm KP 7, které jsou pro světlé rozpětí otvorů od 75 do 300 cm. Spolu s nosnými překlady KP 7 tak vytvářejí snadné řešení pro světlá rozpětí otvorů od 75 do 600 cm. Filozofie stavebního Překladu Porotherm KP XL spočívá v použití Překladů Porotherm KP Vario jako dílů složeného Překladu Porotherm KP XL, které zároveň plní funkci bočního bednění. Keramobetonové překlady s vyčnívající výztuží se používají ve spojení se ztužujícím věncem či železobetonovým stropem jako nosné prvky velkých rozpětí nad okenními a dveřními otvory ve vnějších i vnitřních stěnách zděných konstrukcí minimální tloušťky 300 mm. Důležité: Pro vytvoření kompletního zmonolitněného překladu nad jedním otvorem stačí objednat 1 kus Překladu Porotherm KP XL.
  • Rozměry d/š/v [cm]: 375 - 650/30-40/40