Rady a návody

3D vizualizace - Podstřešní konstrukce Tondach

Stanovení doplňkových hydroizolačních vrstev (DHV)

Doplňková opatření ve vztahu ke zvýšeným požadavkům na konstrukci: (dle „Pravidel pro navrhování a provádění střech“ vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů)

Zvýšené požadavky - tabulka určení třídy těsnosti

Zvýšené požadavky - tabulka tříd těsnosti DHV a použitých materiálech

Systém TONDACH stanoví dle skladby střešního pláště a sklonu střešních ploch DHV v tzv. bezpečném sklonu a sklonech nižších.

Bezpečný sklon je nejmenší sklon, který zajišťuje bezpečnou nepropustnost srážkové vody, bez doplňkových konstrukcí. Pro ochranu podstřešních konstrukcí (latí a tepelné izolace) pro zvýšení těsnosti vůči prachu a prachovému sněhu je řešen volně položenou folií Tondach FOL S - DHV typ 3.3/ třída 6.

V případě více zvýšených požadavků než je uvedeno tabulce je nutné vždy i zvýšení třídy těsnosti. Zateplení půdního prostoru a jeho využití k bydlení je vždy bráno jako dva zvýšené požadavky.

Pro správnou a dlouhodobou funkci doplňkových opatření je nutné dodržet následující zásady:

  1. Impregnace dřeva musí být prováděna v dostatečném předstihu, dřevo před impregnací musí vykazovat vlhkost podle normy (není možné, aby bylo mokré), Impregnace dřeva musí být před pokládkou fólie zaschlá. Není přípustné impregnovat dřevo až po pokládce fólií. Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke snížení vodotěsnosti vlivem působení chemické impregnace na povrch pojistné hydroizolační fólie. Je nutné brát na zřetel, že ochrana dřeva konstrukční je upřednostněna před impregnací dřeva.
  2. Podtěsnění kontralatí je dle Pravidel pro navrhování a provádění střech nutné až od třídy těsnosti 3. , z hlediska bezpečnosti je však doporučené vždy.
  3. S ohledem na UV záření je třeba po pokládce fólii co možná nejrychleji zakrýt krytinou s časovou prodlevou 1 měsíc.
  4. Drobné trhlinky a poškození  (cca 1,5x1,5 cm) je nutné opravit pomocí pásek Multi-Tape. Při větším poškození ( do 15x15 cm) je nutné použít záplatu a při větším vyměnit pás. 
Grafika na web WTS

Další zajímavé rady a návody

Více zde

Napište nám svůj dotaz k produktům Tondach

Jak vám můžeme pomoci?

Kontakty prodejního týmu

Hledáte odborníka k pálené střešní krytině, keramickým cihlám, dlažbě nebo lícovému zdivu?

Zajímá vás kde nakoupit náš materiál?

Pokračujte na mapy prodejních oblastí, stavebnin, stavebních firem i pokrývačů.

Centrum dokumentů

Prohlédněte si dokumenty k našim materiálům Tondach, Porotherm, Terca, Penter.

Nástroje

Referenční projekty