Ukázky přímo z praxe - pokládaní základní vrstvy s manipulačními kleštěmi

Pomoc se založením zdiva Porotherm

Jakmile dokončíte základovou desku, náš stavební technik Vám pomůže se založením stavby z cihel Porotherm Profi.

Proškolení ze založení zdiva a zdění obsahuje

 • 5 hodin aktivní činnosti technika při založení stavby: vyrovnání nerovnosti základů maltou, vyzdění a založení první řady cihel s maximální přesností do roviny dané laserem;

 • promítnutí bohatých zkušeností a praxe stavebních techniků do kvality této služby; každý z nich má založeno několik set menších i větších staveb;

 • technik je vybaven potřebným špičkovým vybavením – vyrovnávací souprava, rotační laser a další pomůcky pro zdění;

 • zaškolení, vysvětlení následného postupu zdění, řešení detailů, kotvení a napojení vnitřních příček, správné napojení na další součásti obálky stavby – aplikace zdicí pěnou Dryfix / nanášení tenkovrstvé malty;

 • pokud je dodržena stavební připravenost, lze založit standardní půdorys objektu celý (150 m2), včetně středového nosného zdiva.

(podmínkou je dodržení stavební připravenosti)

Podmínky poskytnutí služby

 • služba je určena individuálním stavebníkům i stavebním firmám
 • rozsah služby - 5 hodin
 • objednatel je povinen před poskytnutím služby uhradit technikovi společnosti Wienerberger s.r.o. v hotovosti částku 6 050,- Kč včetně DPH
 • vztahuje se na zakládání jakékoli stavby z broušených cihel Porotherm Profi, Porotherm Profi Dryfix, Porotherm EKO+ Profi, Porotherm EKO+ Profi Dryfix, Porotherm T Profi, Porotherm T Profi Dryfix, Porotherm AKU Profi 

Registrace služby založení zdiva a zdění

Podmínkou školení technika na stavbě je správně připravené staveniště (zodpovídá objednatel):

1. Zedníci a pomocné síly

 • u staveb svépomocí: 3 pomocné síly (po celou dobu přítomnosti technika) 
 • stavebních firem: 1x zedník a 2x přidavač (po celou dobu přítomnosti technika

2. Materiál

 • potřebný sortiment Porotherm včetně doplňkových cihel
 • dostatečné množství zakládací malty Porotherm, případně zdicí malty o pevnosti 10 Mpa​
 • potřebný sortiment Porotherm včetně doplňkových cihel (vyrábí-li se v daném sortimentu)
 • dostatečné množství zakládací malty Porotherm, případně zdicí malty o pevnosti 10 Mpa (kalkulované množství zakládací malty Profi AM je do tloušťky maltového lože 20 mm - v případě větší nerovnosti základové desky je nutné obstarat zakládací maltu navíc) 

Poznámka: palety s cihlami Porotherm je vhodné rozmístit rovnoměrně po základové desce s ohledem na manipulační prostor – min. 1,5 m od zakládaného zdiva (palety však není možné stavět na sebe neboť by bránily průchodu rotačního laseru).

3. Pracovní nářadí a pomůcky

 • bubnová míchačka 
 • 1-2x stavební kolečko
 • běžné zednické nářadí (zednická lžíce a lopata)

4. Přípojky

 • el. přípojka 220 V, voda

5. Stavební připravenost

 • položení vodorovné izolace (izolační pásy v místech obvodového a popř. středového nosného zdiva)
 • přesné vytyčení polohy zdiva na základové desce (např. barvicí provázek, stavební lavičky, nebo vyznačené rohy zdiva) včetně kontroly úhlopříček
 • vyznačení polohy otvorů (dveře, francouzská okna, apod.)

Objednatel služby souhlasí:

 • že v případě nedodržení výše uvedených podmínek, které znemožňují poskytnutí služby, může poskytovatel služby účtovat náklady ve výši 6.050,- včetně DPH za zbytečný výjezd technika.
 • že osobní účastí technika na stavbě, resp. poskytnutím služby ze strany Wienerberger s.r.o., se nikterak nezakládá (spolu)odpovědnost společnosti Wienerberger s.r.o. za dílo (stavbu) nebo jeho část, která je v plné míře na zhotoviteli, resp. investorovi, stavby. Zhotovitel, resp. investor stavby nemá vůči Wienerberger s.r.o. v souvislosti s poskytnutím služby právo na jakýkoli nárok z odpovědnosti za škodu.
 • že každá další hodina nad stanovený rámec služby je zpoplatněna částkou 1000,- Kč + DPH (1210,- Kč vč. DPH).
 • se zařazením do databáze společnosti Wienerberger s.r.o. a poskytnutím těchto shora doplněných údajů třetím osobám smluvním partnerům společnosti Wienerberger s.r.o. k tomuto účelu.

Po objednání služby vám bude na zadanou emailovou adresu zaslán potvrzovací e-mail. Pokud potvrzovací e-mail neobdržíte do několika minut, neváhejte a objednejte službu znovu.

 
àüp

Nenašli jste co jste hledali?

Neváhejte a napište nám.

 


Jak vám můžeme pomoci?

Kontakty prodejního týmu

Hledáte odborníka k pálené střešní krytině, keramickým cihlám, dlažbě nebo lícovému zdivu?

Zajímá vás kde nakoupit náš materiál?

Pokračujte na mapy prodejních oblastí, stavebnin, stavebních firem i pokrývačů.

Centrum dokumentů

Prohlédněte si dokumenty k našim materiálům Tondach, Porotherm, Terca, Penter.