Cihla Porotherm 44 TB Profi Dryfix - Tepelněizolační broušená

Broušený cihelný blok s minerální izolací s vyšší únosností pro tl. stěny 44 cm na lepidlo pro zdění.
  • Cihly broušené Porotherm 44 TB Profi Dryfix jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 440 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Tyto cihly se vyznačují vyšší únosností, proto je možné využití pro vícepodlažní budovy. Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou. Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty v cihlách (voda po ní stéká). Součástí dodávky je odpovídající množství lepidla Porotherm Dryfix.extra, které se nanáší na dvě dvojice vnitřních žeber nejbližších k lícům stěny. Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty. Vhodné pro pasivní domy.
  • Délka 248 mm
  • Výška 249 mm
  • Šířka 440 mm
  • Hmotnost 20,9 kg
  • Počet kusů na paletě 72 ks
  • Hmotnost palety 1535 kg
  • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,079 W/mK
  • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,170 W/m²K
  • Výráběno v pevnosti P10

Reference Porotherm

0Výsledků