Rady a návody

Větrací tašky Tondach

Větraný střešní plášť

Střecha má plnit funkci ochrany proti povětrnostním vlivům. Proto se střešní plášť s pálenou krytinou Tondach konstruuje jako dvouplášťová nebo tříplášťová větraná konstrukce.

Cílem větrání je:

Grafické zobrazení větrané tříplášťové a dvouplášťové střechy s difuzní fólií
Větraný střešní plášť
  • odvádění vnější vlhkosti proniklé střešní krytinou
  • odvádění kondenzační vody tvořící se na rubové straně krytiny
  • odvádění vnitřní vlhkosti pronikající z obytných prostor (kuchyň, koupelna)
  • vyrovnání rozdílů v teplotě konstrukcí, což vede k odstranění napětí v materiálech
  • odvádění nahromaděného tepla ve střeše ze slunečního záření

Chybí-li větrací systém, zůstává střešní plášť i celá konstrukce déle vlhká a jsou tak ohroženy všechny prvky  konstrukce střechy (latě, kontralatě, krokve, krytina, eventuálně i tepelné izolace) a může být zkrácena trvanlivost a narušena funkčnost celého pláště. Proto je třeba tyto zásady dodržovat a řešit je v souladu s celkovou skladbou střešního pláště již v rámci projektu.

Minimální větrací průřezy

Střechy s odvětraným prostorem pod krytinou mají v souladu s normami DIN 4108, ÖNORM B 2219, B 4119, ČSN 730540, ČSN 731901 s Pravidly pro navrhování a provádění střech stanoveny minimální větrací průřezy:

  • v okapové hraně 2,0 ‰ přilehlé střešní plochy, minimálně však 200 cm2 na 1 bm okapu
  • ve střední části musí být plocha nejméně 200 cm² na 1 metr šířky (světlá výška větrací mezery měře ná kolmo na sklon střechy musí být min. 2 cm)
  • u hřebene nejméně 0,5 ‰ příslušné spádové střešní plochy, tj. při délce krokve do 10 m min. 50 cm2 na 1 bm šířky hřebene. Proto jsou pro každý model tašky vyráběny větrací tašky (větrací průřez 12–25 cm²), které se pokládají v patřičném množství ve druhé řadě od hřebene a podél nároží. Správné množství větracích tašek je nutné stanovit výpočtem, dle plochy střechy a typu pálené střešní tašky. Správný a dostatečný počet větracích tašek je nutné dodržet obzvláště u pultových střech končících v atice, kde by se měla jejich četnost, v tomto případě v první řadě u pultu, stanovit dle skutečné plochy pultovou částí (viz. tabulka dole - Přibližný počet větracích tašek). Ve hřebeni a nároží je systém větrání doplněn větracími pásy a hřebenáči pokládanými na sucho, připevněnými ke hřebenové lati speciální příchytkou hřebenáče.

Průřez kontralatí se stanoví na základě únosnosti a požadavku větracího průřezu, minimálně však musí být 50 x 40 mm (optimum 50 x 50 mm).

Kartička větrání

Přibližný počet větracích tašek

Fotografie - Kartička větrání Tondach (větrací tašky) - přibližný počet větracích tašek dle plochy střechy rozmístěných ve druhé řadě u hřebenů a podél nároží. Platí pro střechy s délkou krokví do 10 m.

Přibližný výpočet spotřeby větracích tašek je i součástí mobilní technické příručky Tondach.

Při konečném stanovení počtu větracích tašek podél hřebenů, nárožích a pultů je nutné dbát na to, aby v každém krokvovém poli byla alespoň jedna větrací taška. 

Mobilní technická příručka

Grafika na web WTS

Další zajímavé rady a návody

Více zde

Napište nám svůj dotaz k produktům Tondach

Jak vám můžeme pomoci?

Kontakty prodejního týmu

Hledáte odborníka k pálené střešní krytině, keramickým cihlám, dlažbě nebo lícovému zdivu?

Zajímá vás kde nakoupit náš materiál?

Pokračujte na mapy prodejních oblastí, stavebnin, stavebních firem i pokrývačů.

Centrum dokumentů

Prohlédněte si dokumenty k našim materiálům Tondach, Porotherm, Terca, Penter.

Nástroje

Referenční projekty