ESG activity banner | wienerberger

ESG aktivity

Společnost Wienerberger usiluje o udržitelný a zodpovědný způsob podnikání. Součástí naší firemní strategie jsou cíle v oblastech cirkulární ekonomiky, dekarbonizace, podpory biodiverzity nebo komunit. Nejsou to pro nás pouze cizí slova, ale konkrétní projekty, na jejichž realizaci vynakládáme relevantní čas a prostředky. Chceme, aby za námi zůstala zdravá příroda, naše produkty vznikaly s co nejmenší uhlíkovou stopou a naši zaměstnanci věděli, že se o ně staráme. Pořádně. 

Všechny výše zmíněné aktivity a mnoho dalších jsou součástí naší ESG strategie. Ta stojí na třech pilířích: E (environmental) jako životní prostředí, S (social) pro společenskou odpovědnost a G (governance) pro správu podniku. 

„Témata životního prostředí, společenská odpovědnost, podpora zaměstnanců a komunit nebo transparentní firemní komunikace jsou pro nás jako výrobní firmu důležitá. Udržitelná témata jsou navíc jedním z pilířů firemní strategie naší vídeňské centrály a pokud chcete dělat věci pořádně, což my rozhodně chceme, musíte jim věnovat dostatek času a kapacit.“ 

Ing. Kamil Jeřábek, generální ředitel společnosti Wienerberger s.r.o.

Udržitelný report 2022 - staráme se pořádně

Ve Wienerbergeru se staráme pořádně v těchto oblastech

Životní prostředí

Environmentální pilíř naší ESG strategie.

Podpora biodiverzity, dekarbonizace, cirkulární ekonomika, regenerativní zemědělství, rekultivace.

Společenská odpovědnost

Sociální pilíř naší ESG strategie.

Starost o zaměstnance, podpora komunit a znevýhodněných skupin obyvatel, diverzita na pracovišti.

 

Životní prostředí v okolí závodů

  • biodiverzita, water management, odpady

Omezení uhlíkové stopy našich produktů a služeb

  • cikulární ekonomika, dekarbonizace, obnovitelná energetika, e-mobilita

Zemědělskou půdu a vytěžené lokality

  • rekultivace, regenerativní zemědělství

Zaměstnanci

  • vzdělávání, well-being, diverzita, podpora žen, safety policy

Komunity

  • Dobrý soused – konkrétní podpořené projekty, sponzoring

Znevýhodněné skupiny obyvatel a lidi v nouzi

  • CSR projekty

Zákazníky a dodavatele

  • dodavatelský řetězec, inovace produkty, komunikace v B2B

Dobré a transparentní obchodní vztahy

  • Dobré a transparentní obchodní vztahy

Zákazníky a dodavatele

  • dodavatelský řetězec, inovace produkty, komunikace v B2B

Kontakt

ESG manager

Kristýna Vobecká
tel. +420 732 778 410
kristyna.vobecka@wienerberger.com

Kontakt

ESG manager

Kristýna Vobecká
tel. +420 732 778 410
kristyna.vobecka@wienerberger.com