Nejčastější dotazy (FAQ)

Je třeba použít mechanizaci, která nepoškodí povrch dlažby. Např. sněhovou radlici opatřenou pryžovým břitem. Pro úklid plochy nesmí být v žádném případě použito radlic (odklízecích zařízení) s kovovou stykovou plochou.

Spárovací materiál je potřeba opět doplnit. Aby spára plnila svou funkci, musí být vyplněna minimálně z 85%. Také je možné použít pro spárování vodopropustnou spárovací maltu

Zamezení růstu plevele je možné vhodnou přípravou podkladu bez hlinitých částí.

Pro úklid nesmí být použity prostředky s ostrými ocelovými prvky, které by způsobily nevratné poškození (poškrábání) dlažby. Nejvhodnější je použití tlakové vody (tlak max. 150 barů), popř. měkký kartáč.

Obrubníky slouží jako zpevňující prvek. Předcházejí “rozmačkávání” dlažby do stran. Kromě tohoto můžeme obrubníky použít jako dělící, ohraničující prvek, ale i jako praktický doplněk. Tráva z boků nezarůstá do dlažby, která je tím pádem jasně oddělena od okolní plochy.

Pro pokládku na terče doporučujeme dlaždice čtvercového tvaru s pravidelnými hranami o rozměrech 50/50/5 nebo 40/40/3,5 (3,8) cm. Dlaždice z řady Bradstone a Lusso Tivoli se z důvodu jiné výrobní technologie (vibrolití) pro pokládku na terče nedoporučují.

Povrch dlážděné plochy musí být suchý a čistý, bez nečistot, spáry musí být vyplněny spárovacím materiálem. Hutnící zařízení musí být opatřeno pryžovou podložkou.

Pro úpravu rozměrů jsou nejvhodnější lamačka, ruční nebo stolní pila.

K dosažení rovnoměrné barevnosti dlážděné plochy je třeba při pokládce dbát na promíchané odebírání výrobků z 3-5-ti palet z jedné dodávky.

Výhodou dlážděné plochy je možnost výměny jednotlivých prvků, na celkovém vzhledu plochy se výměna neprojeví. Pouze může vzniknout, v případě použití nového prvku na výměnu a plochy již déle vystavené povětrnosti, mírný barevný rozdíl.

Pro správné fungování dlážděného krytu jako jednolité plochy musí být spáry vyplněny spárovacím materiálem – bílý křemičitý písek frakce 0-2, bez obsahu hlinitých částí, popř. spárovací malta. Aby spára plnila svou funkci, musí být vyplněna minimálně z 85%. Spárování je třeba provádět výhradně na suchém povrchu a výlučně suchým spárovacím materiálem.

Dlažbu ani dlaždice nelze pokládat bez spár, protože hrozí odštípnutí hran. Doporučená šířka spáry pro dlažbu je 3-5 mm, pro dlaždice 5-8 mm a pro produkty řady Bradstone i více.

Vzory pokládky a návody na pokládku naleznete ke stažení ve formátu pdf.

V případě zájmu o grafický návrh plochy budeme potřebovat znát následující informace:
– okótovaný půdorys domu, situaci se zakreslením vstupů do objektu, garáže apod.
– o jaký produkt, popř. kombinaci produktů a v jaké barvě máte zájem
– pokud budete chtít poradit s výběrem vhodné dlažby, tak ještě barvy fasády, soklu, střechy, oken a popř. několik fotografií pro představu o barevnosti
– místo stavby, telefonický kontakt

Návrh zhotovujeme do 10-ti pracovních dní pro plochy od cca 80 m2 (vyjma standard dlažby).

Naše společnost je výrobcem dlažby, pokládku nezajišťujeme. Kontaktujte, prosím, specializované firmy.

Na našich webových stránkách je ke stažení ceník ve formátu pdf. Bližší informace o konečných cenách včetně dopravy získáte u našich obchodních partnerů.

Produkty Semmelrock jsou k vidění na našich vzorových zahradách. Jejich seznam naleznete u prodejců označených ikonou „oko“ a u výrobního závodu v Ledčicích u Prahy.

Barevné odchylky produktů zobrazených v katalogu jsou podmíněny technologií tisku a nejsou důvodem k reklamaci. Dále jsou podmíněny podmínkami při fotografování dlažby (počasí) nebo použitého tiskového papíru.

Probarvené v celém průřezu jsou prvky z řady Bradstone a Lusso Tivoli, ostatní mají probarvenou jen nášlapnou vrstvu.

Výrobky na našich vzorových zahradách jsou již nějakou dobu vystaveny klimatickým vlivům. V závislosti na nich a na frekvenci používání i vaše výrobky časem mírně změní vzhled. Výstavní vzorky betonových výrobků slouží v prvé řadě jako orientační pomůcky pro vaše osobní rozhodnutí. Rozdíly v barvě a struktuře jsou technicky nevyhnutelné. V žádném případě však neovlivňují použitelnost našich betonových výrobků, a proto je také neuznáváme jako reklamaci.

Odchylky v barvě a struktuře jsou vzhledem k používání přírodních surovin (cement, písky..) nevyhnutelné. Dále tyto odchylky vyplývají z rozdílných okamžiků výroby a zpracování (např. změna teploty vzduchu…)
Barvené betonové výrobky obsahují vysoce hodnotné barevné pigmenty odolné vůči UV. Účinky podmíněné používáním dlažby a působením klimatických vlivů mohou vést v průběhu času ke změnám vlastní barvy a povrchové struktury. Případné počáteční rozdíly se obecně v průběhu používání srovnají.

Hmotnost našich výrobků, včetně množství prvků na paletě, najdete v aktuálním ceníku, který je ke stažení ve formátu pdf na našich webových stránkách.

Skladebný rozměr je rozměr, kdy se k výrobnímu rozměru připočítá i minimální předepsaná šířka spáry (3 – 5 mm). Výrobní rozměr prvku je rozměr bez distančních prvků, výstupků a spár.

U otloukané dlažby je záměrně dosaženo staršího vzhledu dodatečnou úpravou – otloukáním. Některé prvky mohou být otlučeny více a některé méně. Po položení celé plochy dlažby a po jejím zapískování se povrch vizuálně sjednotí. To samé platí u zdících prvků.

Pro zeď je třeba provést betonový základ do nezamrzlé hloubky, která je v našich klimatických podmínkách 80 cm pod úrovní terénu. Rozměry základu závisí na místních podmínkách a na zatížení základu, jejich velikost určuje statik. Pro zdi vyšší než 1-1,5 m je třeba statické posouzení.

Ano, více informací u každého produktu.

Dlažba s fazetou má po obvodě zkosené hrany, dlažba bez fazety je ostrohranná. Dlažba bez fazety (nehlučná dlažba) se obvykle používá u nákupních center a na cyklostezkách.

Jedná se o ucelené řady výrobků se stejnou povrchovou úpravou a stejnou barvou.

Jedná se o tzv. vápenný výkvět. Vápenné výkvěty jsou fyzikální jev, kterému se nedá technicky předejít a liší se v závislosti na povětrnostních podmínkách a použití. Jsou přirozeným jevem a vyskytují se u všech betonových výrobků. Jejich výskyt nemá žádný vliv na užitné vlastnosti výrobku, proto nejsou důvodem k reklamaci. Při běžném zvětrávání a opotřebování ploch se intenzita výkvětů snižuje a v průběhu času vymizí.

Kombi forma je předem daná směs formátů v jedné vrstvě. Výhodou tohoto řešení je jednodušší a rychlejší pokládka.

Systém Einstein je patentovaný celozámkový systém s integrovanou pojistkou proti posunu. Inteligentní technologie spár se speciálně zaměřuje na požadavky ploch s vysokým dopravním zatížením. Díky uspořádání spojovacích, distančních a fixačních prvků, se vždy docílí normou požadovaná šířka spár. To umožňuje vyplnění spár dle normy při minimálním dotyku jednotlivých kostek.

Terasy, chodníky, příjezdové cesty, parkoviště, okolí bazénů, zpevnění svahů, ploty, náměstí, pěší zóny, parky, atd.

Semmelrock nabízí dlažby, dlaždice, plotové a svahové systémy, schody, obrubníky a doplňky.

Využít můžete náš program GardenVision, nebo navštivte některou z našich vzorových zahrad.

Zdarma Vám zhotovíme návrh plochy v CAD programu. Díky tomuto návrhu můžete posoudit správnost volby produktu a vzoru pokládky. Získáte představu o tom, jak bude okolí vašeho domu, či vaše zahrada nebo terasa vypadat, pokud použijete výrobky Semmelrock. Zároveň Vám CAD návrh poslouží jako pomůcka pro objednávku správného množství a jako schéma při pokládce.
Návrh zhotovujeme do 10-ti pracovních dní pro plochy od cca 80 m2 (vyjma standard dlažby).

Rozdíl je v poměru tloušťky a půdorysných rozměrů. Dlaždice nejsou pojezdné a používají se na terasy, balkony a jiné pochozí plochy.

Možnosti zatížení jednotlivých typů dlažeb a dlaždic naleznete na našich webových stránkách přímo u jednotlivých produktů.

Plocha je pojezdná okamžitě po zhutnění a opětovném doplnění spárovacího materiálu do spár.

Produkty Semmelrock jsou vyráběny v mnoha povrchových úpravách a barvách. Varianty povrchových úprav naleznete na našich webových stránkách. Barevné možnosti jsou zobrazeny na webových stránkách přímo u daného produktu.

Jak vám můžeme pomoci?

— 

Kontakty na specialistu pro dlažbu

Pokud hledáte odborníka na venkovní dlažbu, dlaždice a prvky zahradní architektury.

Zajímá vás kde nakoupit dlažbu?

Pokračujte na prodejní síť stavebnin, partnerů se vzorovou plochou, realizačních firem a zahradních architektů. 

Centrum dokumentů ke stažení

Prohlédněte si dokumenty k dlažbám - ceníky, katalogy, vzorové pokládky, technické listy a další.

Aplikace GardenVisions

Navrhněte si vlastní terasu, příjezdovou cestu nebo dlažbu na zahradu s aplikací GardenVisions! Rozhodnutí s pomocí vizualizace nebylo snazší. Více než 100 realistických barev, formátů a povrchů dlažby!

Aplikace GardenVisions >

Vzorová zahrada Ledčice

Uvažujete o rekonstrukci střechy vašeho domu? Máme pro vás řešení. Pomocí 3D vizualizace vám ukážeme, jak bude vaše nová střecha vypadat v reálu. Budete si ji moci představit. Jsme jediní na českém trhu střešních tašek, kdo tuto službu nabízí.

Vzorová zahrada Ledčice >

Know-how

Nenabízíme jen betonové výrobky, ale do detailu promyšlený systém venkovních dlažeb, dlaždic a zahradní architekturu, která s sebou přináší inteligentní a komplexní řešení s přidanou hodnotou. 

Know-how >