O společnosti Wienerberger s.r.o.

Naše společnost Wienerberger patří mezi nejvýznamnější výrobce stavebních materiálů v České republice. Celá skupina Wienerberger Group, jejíž jsme součástí, je v této oblasti evropskou i světovou jedničkou. V České republice vystupujeme jako Wienerberger s.r.o. a působíme zde od roku 1991. Sídlem společnosti jsou České Budějovice.
 
Jsme firmou s dvousetletou tradicí a patříme k technologickým špičkám oboru. Naše produkty již několik desetiletí ovlivňují trendy ve stavebnictví a stávají se inspirací pro ostatní výrobce a stavební profesionály.
 
Vyvíjíme nové produkty, které jsou v oblasti stavební výroby odpovědí na současné problémy světa - pokud se týká spotřeby energií, souvisejících klimatických změn a udržitelného rozvoje. Samozřejmě přitom myslíme na zajištění kvality bydlení v souladu s trendy počátku 21. století. Za klíčové považujeme budování zdravého a dostupného bydlení. V tomto smyslu se naše společenská odpovědnost stává neoddělitelnou součástí našich každodenních činností.
 
Naše produktová nabídka je sestavena tak, aby stavebníkům – drobným stavebníkům i velkým investorům, umožnila kompletní výstavbu keramické stavební konstrukce domu včetně střechy. Základním materiálem je tradiční, po tisíciletí osvědčená, pálená hlína, která díky svým vlastnostem patří mezi obtížně překonatelné stavební materiály.

Základem nabídky je zdící systém Porotherm a v něm především tepelně izolační cihly řady Porotherm T Profi a akustické zdivo Porotherm AKU Profi. Součástí stavebnicového systému Porotherm jsou také překlady a stropy.

Druhým pilířem produktové nabídky jsou keramické střešní krytiny značky Tondach, která je od roku 2019 integrální součástí skupiny Wienerberger.

Náš sortiment stavebních materiálů je však mnohem širší.  Náročnějším zákazníkům nabízíme například lícové cihly a obkladové pásky Terca nebo betonové a cihlové dlažby Semmelrock.

Jsme český výrobce a naše výroba je realizována v několika moderních výrobních závodech.

Do skupiny Wienerberger CZ patří i další výrobci se samostatnou právní subjektivitou, jež se zabývají výrobou specifických produktů, popřípadě slouží jako servisní a technické zázemí pro hlavní výrobní závody:

Základem našeho úspěchu jsou kvalifikovaní zaměstnanci sdílející společné hodnoty, mezi nimiž vynikají odpovědnost, profesionalita a empatie vůči našim zákazníkům. 

Kontakty společnosti

Icon for multi-storey house, home, MFH, multi-family

Kontakt centrála
Tiskový mluvčí:
Marie Lesáková
e-mail: media.cz@wienerberger.com
M: +420 721 267 922

Firemní kultura společnosti Wienerberger: Co nás definuje

Produkty a řešení společnosti Wienerberger zlepšují životy milionů lidí. Utváříme tak budoucnost stavebnictví. 

Ve společnosti Wienerberger utváříme budoucnost stavebnictví. Vytváříme ta nejlepší řešení pro naše zákazníky a silou inovací se posouváme stále kupředu. Pro další rozvoj skupiny Wienerberger Group jsou klíčoví naši zaměstnanci, kterých je více než 16 000. V jeden celek nás všechny spojuje naše firemní kultura:

Co nás motivuje?

Poslání společnosti Wienerberger

Sdílíme stejné poslání – zlepšovat kvalitu života lidí pomocí udržitelných a vynikajících stavebních materiálů a řešení infrastruktury. Abychom toho dosáhli, vyvíjíme stavební systémy, bezpečné energetické sítě a funkční řešení, které jsou vhodné pro budoucí podobu veřejných prostor, silnic a chodníků. Využíváme změny v našem oboru jako příležitost k tomu, abychom pomohli utvářet budoucnost a rozvíjet nové podnikatelské oblasti.

POMÁHÁME LIDEM VYTVÁŘET VYSNĚNÝ DOMOV“ 

Co nás pohání?

Vize a hodnoty společnosti Wienerberger

Naší vizí je být nejprestižnějším výrobcem stavebních materiálů a řešení infrastruktury a preferovaným zaměstnavatelem na našich trzích. Za tím účelem sdílíme své hodnoty, znalosti, zkušenosti a svůj úspěch. Prostřednictvím svých nápadů posunují naši zaměstnanci vývoj společnosti Wienerberger kupředu. Na všech úrovních společně ztělesňujme našich sedm firemních hodnot: 

  • Odbornost
  • Nadšení
  • Integritu a respekt
  • Orientaci na zákazníka
  • Podnikatelského ducha
  • Kvalitu
  • Zodpovědnost

Naše hodnoty utvářejí budoucnost

Naše práce, mezilidské i profesní vztahy jsou ve Wienerbergeru založeny na těchto sdílených hodnotách

Ve společnosti Wienerberger nás důvěra, respekt, vášeň a kreativita provázejí a formují v každé oblasti. Promítají se do každodenního života a do práce každého z nás. Tyto hodnoty hrají klíčovou roli při utváření našich rozhodnutí a jednání. Mají přímý vliv na náš výkon a úspěch celé firmy.

Jak pracujeme: zásady společnosti Wienerberger

Naším cílem je udržitelným způsobem zvyšovat hodnotu skupiny Wienerberger Group. Abychom toho dosáhli, soustavně se dále rozvíjíme a zkoumáme nové cesty k tomuto cíli. Seznamte se stím, jak pracujeme:

Financujeme úspěch

Základem našich financí je udržitelné vytváření volných hotovostních toků. Zaměřujeme se na zdravý majetkový základ a soustavně posuzujeme možnosti refinancování. Pomocí tohoto procesu se staráme o likviditu společnosti Wienerberger, vytváříme silnou kapitálovou strukturu a zachováváme si neomezený přístup na kapitálové a úvěrové trhy.

Optimalizujeme svá aktiva

S téměř 200 výrobními závody ve 30 zemích má společnost Wienerberger vynikající průmyslovou základnu. Abychom mohli vyrábět ještě efektivněji a šetrněji ke zdrojům, soustavně posunujeme kupředu technologický vývoj našich procesů. Vyvíjíme nové výrobní technologie a snižujeme náklady na výrobu. Současně zkoumáme své portfolio a podle potřeby je přizpůsobujeme požadavkům trhu. 

Dělíme se o své znalosti

Poptávka po bydlení a infrastruktuře stoupá a to přináší našemu podnikání nové výzvy. Abychom mohli vytvářet trvalé hodnoty i pro budoucí generace, neustále své produkty a procesy zlepšujeme. To zahrnuje zavádění našich odborných znalostí do výzkumných projektů a utváření digitální budoucnosti našeho oboru díky našemu strategickému zaměření na inovace.

Businessmen at high rise building with a stunning view  and a glass globe
Man and woman talking about a new building project pointing at an architectural model

Rozvíjíme zaměstnance

Naši zaměstnanci se těší z výhod motivujícího pracovního prostředí. Speciálně pro ně průběžně dále rozvíjíme oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví, diverzity a rovných příležitostí, dalšího vzdělávání a řízení nástupnictví. Nabízíme spravedlivou mzdu, podporujeme rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem a v rámci společnosti komunikujeme otevřeně.

Zapojujeme se do dialogu

Naším cílem je vytvářet přidanou hodnotu pro všechny naše společníky. Abychom posílili vzájemné porozumění, oceňujeme důležitost otevřeného a průběžného dialogu. Zájmy našich společníků byly začleněny do dokumentu Wienerberger Sustainability Roadmap 2020 (Plán společnosti Wienerberger v oblasti udržitelnosti pro rok 2020) a tvoří součást naší firemní strategie. Dále podporujeme různé programy a sociální projekty.

Přebíráme zodpovědnost

Průmyslové procesy vždy zasahují do životního prostředí. Co nejvíce minimalizujeme dopady naší činnosti v celém hodnotovém řetězci. Se zřetelem k této zásadě přistupujeme odpovědně k našim výrobním závodům, surovinám a přírodním zdrojům, jako jsou energie a voda. Usilujeme o to, abychom průběžně zlepšovali, jak působíme na životní prostředí.

Grafika na web WTS

Chcete pracovat ve Wienerbergeru?

Prohlédněte si nabídku volných pracovních míst 

Wienerberger e4 dům - landing page

Kde nás najdete

Navštivte nás na centrále a přijďte se podívat do našich showroomů