Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Wienerberger s.r.o., IČO: 000 15 253, se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice 1, PSČ 370 01, doručovací PSČ 370 46, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 27563 (dále jen „Společnost“), je předním výrobcem cihel a keramických střešních krytin a v souvislosti s nabídkou svých výrobků poskytuje zákazníkům doplňkové služby. Zájemci o výrobky a služby Společnosti, zákazníci a jakékoli osoby oslovující Společnost mohou Společnost kontaktovat prostřednictvím webových kontaktních formulářů.

V rámci nabídky výrobků a poskytování doplňkových služeb je nezbytné, aby osoby kontaktující Společnost prostřednictvím webových kontaktních formulářů poskytly Společnosti pro účely vyřízení jejich požadavků a poptávky po výrobcích a službách Společnosti údaje, které mohou být považovány za osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost zpracovává osobní údaje fyzických osob pro níže uvedené účely a v rozsahu potřebném pro dosažení účelu zpracování. Společnost nezpracovává zvláštní kategorie údajů ve smyslu článku 9 odst. 1 Nařízení.

a. Bezplatná odborná kalkulace na střešní krytinu Tondach a odhad spotřeby keramických i nekeramických prvků střechy, návrh ideálního řešení dle standardů stanovených výrobcem střešní krytiny; zájemci mohou kontaktovat výrobce prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na 

Obrátí-li se zájemce o bezplatnou kalkulaci a zpracování stavebního řešení na Společnost prostřednictvím webového kontaktního formuláře, pro zpracování požadavku, přípravu kalkulace a návrhu řešení, konečné vyřízení požadavku a navazující komunikaci je nezbytné, aby zájemce poskytl osobní údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, místo stavby, PSČ stavby, údaje obsažené v technické dokumentaci.

b. Odpovědi a konzultace k jakýmkoli dotazům a připomínkám zákazníků a zájemců o výrobky a služby Společnosti k výrobkům Společnosti; zájemci/zákazníci mohou kontaktovat Společnost prostřednictvím kontaktních formulářů s názvem "Nenašli jste, co jste hledali? dostupných na většině stránek naší společnosti - jako vzor uvádíme například tento odkaz: https://www.wienerberger.cz/zdivo-porotherm/sluzby.html.

Obrátí-li se zájemce/zákazník na Společnost s jakýmkoli dotazem či připomínkou k výrobkům Společnosti prostřednictvím webového kontaktního formuláře, pro zpracování dotazu, přípravu reakce k dotazu či připomínkám, konečné vyřízení dotazu či připomínky a navazující komunikaci je nezbytné, aby zájemce/zákazník poskytl osobní údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fax, adresa bydliště nebo adresa zaměstnavatele/podnikatele, název zaměstnavatele/podnikatele, pracovní pozice.

c. Poskytování rozšířené záruky na střešní krytinu „Tondach All Inclusive“ objednatelům a vyřizování žádostí o zaslání záručních podmínek; objednatelé mohou kontaktovat výrobce prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na https://www.wienerberger.cz/strecha-tondach/sluzby/registrace-zaruky-all-inclusive.html;

Obrátí-li se objednatel na Společnost prostřednictvím webového kontaktního formuláře s žádostí o poskytnutí záruky na střešní krytinu „Tondach All Inclusive“, pro zpracování požadavku, usnadnění a zrychlení případného reklamačního řízení je nezbytné, aby objednatel poskytl osobní údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa nemovité věci, korespondenční adresa (je-li rozdílná od adresy nemovité věci).

d. Marketingové a obchodní účely, tj. zasílání obchodních sdělení Společnosti v návaznosti na prodej výrobků a poskytování služeb Společnosti.

Společnost prostřednictvím obchodních sdělení informuje zákazníky o jejích novinkách a reklamních akcích a pro tyto účely zpracovává osobní údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Obchodní sdělení je Společnost oprávněna zasílat zákazníkům na základě  oprávněného zájmu (tj. v souvislosti nebo v návaznosti na prodej obdobných výrobků a poskytování obdobných služeb Společnosti zákazníkům) nebo na základě souhlasu uděleného zákazníky. Souhlas může zákazník udělit zaškrtnutím políčka souhlasu pod kontaktním formulářem na webových stránkách Společnosti.

V případě zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu Společnosti (bez souhlasu) má zákazník právo vznést námitku proti dalšímu zpracování jeho údajů pro marketingové účely. V takovém případě Společnost nebude dále osobní údaje zákazníka pro tyto účely zpracovávat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli odvolat prostřednictvím odkazového řádku „odhlásit se“ a zakliknutím příslušných polí a Společnost bude odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů respektovat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

e. Bezplatný návrh a cenová nabídka iRoof tepelněizolačního systému střech Tondach na https://www.wienerberger.cz/strecha-tondach/sluzby/iroof-izolace-strech.html

Obrátí-li se na Společnost zájemce o bezplatný návrh a cenovou nabídku tepelněizolačního systému střechy od Tondachu, pro zpracování požadavku, přípravu návrhu a kalkulace, konečné vyřízení požadavku a navazující komunikaci je nezbytné, aby zájemce poskytl osobní údaje v rozsahu

 • jméno, příjmení, telefon, email, adresa stavby, typ objektu, ostatní, sklon střechy, plocha střechy, zateplená plocha, druh stavby – Tondach iRoof Top, Tondach iRoof Uni, Tondach iRoof Renova, Příloha (2).

f. Objednávkový formulář pro vzorky tašek zdarma na https://www.wienerberger.cz/strecha-tondach/sluzby/objednani-vzorku.html

Obrátí-li se na Společnost zájemce o zaslání vzorků tašek Tondach zdarma, je nezbytné, aby poskytl osobní údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, email, telefon, ulice + č.p., město, PSČ, vzorky, povrchová úprava, výběr (nový dům/rekonstrukce).

g. Registrace poukazu na Porotherm strop na https://www.wienerberger.cz/zdivo-porotherm/nastroje-kalkulatory/okamzity-odhad-ceny-stropu.html.

Při registraci poukazu na Porotherm strop je nezbytné, aby zájemce poskytl osobní údaje v rozsahu

 • jméno, příjmení, email, telefon, kraj, obec, katastrální území, PSČ.

h. Žádost o individuální cenu  u elektronického ceníku Tondach na https://www.wienerberger.cz/strecha-tondach/sluzby/cenik-tondach.html.

Pro zpracování žádosti o individuální cenu je nezbytné, aby zájemce poskytl údaje v rozsahu

 • jméno, příjmení, telefon, email, PSČ, nový dům/rekonstrukce. 

ch. Objednává-li zájemce u Společnosti tiskoviny s doručením na adresu na https://www.wienerberger.cz/o-nas/o-spolecnosti/dokumenty-ke-stazeni/objednani-tiskovin.html je nezbytné, aby poskytl údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, společnost, pozice, město, psč, email, telefonní číslo.

i. Má-li zájemce u Společnosti zájem o materiál Leadax Roov, vyplní dotazník na stránce https://www.wienerberger.cz/strecha-tondach/produkty/formular-leadex.html je nezbytné, aby poskytl údaje v rozsahu

 • jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, název firmy (nepovinné), mám zájem o, typ stavby, odhad plochy střechy (v m2), předpokládaný termín realizace a možnost vyplnit kolonku "prostor pro vaše dotazy". 

j. Požádá-li zájemce o kalkulaci zdiva Porotherm zdarma na:

je nezbytné, aby poskytl údaje v rozsahu

 • jméno, příjmení, email, telefon, místo stavby – kraj, obec, katastrální území, PSČ, specifikace preferencí zájemce a předpokladů pro kalkulaci.

k. Bezplatné zaslání poptávky realizační společnosti na realizaci střechy prostřednictvím aplikace Střechy v okolí na https://strechy.tondach.cz/. Vyplní-li zájemce poptávkový formulář v aplikaci, Společnost osobní údaje vyplněné zájemcem zpracuje za účelem správy aplikace Střechy v okolí a související analýzy dat a předá je realizační společnosti jmenované ve formuláři. Ve formuláři zájemce poskytne údaje v rozsahu:

• jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa stavby a termín stavby.

Pokud zájemce udělí svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v poptávkovém formuláři na stránkách aplikace Střechy v okolí pro marketingové účely, bude Společnost poskytnuté osobní údaje zpracovávat rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení ze strany Společnosti s informacemi o novinkách a reklamních akcích Společnosti. Souhlas může zájemce udělit zaškrtnutím políčka souhlasu pod poptávkovým formulářem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely může zájemce kdykoli prostřednictvím odkazového řádku „odhlásit se“ a zakliknutím příslušných polí a Společnost bude odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů respektovat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu a na zpracování osobních údajů pro jiné než marketingové účely.

l. V souvislosti s registrací a vytvořením profilu na portálu WIP zóna (www.e-sphere.cz) spravovaného společností Wienerberger s.r.o., IČO: 00015253, se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice 1, PSČ 370 01, doručovací PSČ 370 46, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 27563; („Společnost“ nebo „Správce“), je nezbytné, aby žadatel o registraci na portálu WIP zóna („Žadatel“) poskytl Společnosti pro účely jeho registrace a vytvoření profilu a jeho správu osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, případně název firmy (pokud je tvořen jménem a příjmením), emailová adresa, okres působení, pracovní zaměření a telefonní číslo (nepovinný údaj) („Osobní údaje“). Pro takové vyřízení požadavku o registraci, vytvoření profilu a jeho správu a související zpracování Osobních údajů není zapotřebí souhlasu Žadatele. Právní titul zpracování osobních údajů spočívá v plnění smlouvy, konkrétně k plnění z existujících smluvních vztahů nebo smluvních vztahů, které jsou ve stádiu jednání za účelem poskytnutí technické podpory dle pokynů Žadatele. Registrace a vytvoření profilu na portálu WIP zóna je technickým řešením této podpory. Pro vytvoření žádosti o službu Žadatelem v portálu WIP zóna je právním titulem zpracování osobních údajů plnění smlouvy či provedení opatření před jejím uzavřením.

Společnost Žadatele upozorňuje, že na osobní údaje třetích osob, nimiž Žadatel disponuje a které následně na portálu WIP zóna zadá či poskytne Společnosti pro účely poskytnutí technické podpory, se tato Informace nevztahuje. Pro tyto účely je povinností Žadatele postupovat v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR a s obecně závaznými předpisy a splnit informační povinnost vůči těmto osobám jako subjektům osobních údajů, včetně informace o Společnosti jako příjemci jejich osobních údajů.

Společnost zpracovává Osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Společnost zpracovává Osobní údaje za výše uvedenými účely ve výše uvedeném rozsahu po dobu 5 let od jeho udělení. Společnost je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.

Osobní údaje jsou důvěrné a budou zpřístupněny pouze oprávněným pracovníkům Společnosti, osobám ze skupiny Společnosti či jiným třetím osobám, jež zabezpečují správu portálu WIP zóna, IT a hostingové služby. Osobní údaje budou předávány pouze v rámci EU v souladu s obecně závaznými předpisy o ochraně osobních údajů. Společnost zpracovává osobní údaje automatizovaně.

m. Odpovědi a konzultace k jakýmkoli dotazům a připomínkám zákazníků a zájemců o výrobky a služby Společnosti - konkrétně betonovou dlažbu Semmelrock a cihlovou dlažbu Penter - zájemci/zákazníci mohou kontaktovat Společnost prostřednictvím kontaktního formuláře s názvem "Napište nám" dostupný na této stránce naší společnosti - https://www.wienerberger.cz/dlazba-semmelrock/kontakty/napiste-nam.html.

Obrátí-li se zájemce/zákazník na Společnost s jakýmkoli dotazem či připomínkou k výrobkům Společnosti prostřednictvím webového kontaktního formuláře, pro zpracování dotazu, přípravu reakce k dotazu či připomínkám, konečné vyřízení dotazu či připomínky a navazující komunikaci je nezbytné, aby zájemce/zákazník poskytl osobní údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště nebo adresa zaměstnavatele/podnikatele.

n.  Požádá-li zájemce o bezplatnou pomoc s vyplněním dotace Oprav dům po babičce na: https://www.wienerberger.cz/unplaced-pages/online/kampane/dum-po-babicce.html.

je nezbytné, aby poskytl údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, okres, obec, katastrální území, PSČ, ulici a č.p.

p.  Požádá-li zájemce o poptávku fotovoltaiky Wevolt X-Tile na: https://www.wienerberger.cz/strecha-tondach/produkty/wevolt-fotovoltaika.html.

je nezbytné, aby poskytl údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, okres, obec, katastrální území, PSČ, ulici a č.p, zadavatele a typ objektu.

r.  Požádá-li zájemce o cashback 10.000 Kč na: https://www.wienerberger.cz/akce-pujcovny.html je nezbytné, aby poskytl údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, okres, obec, katastrální území, PSČ, číslo bankovního účtu, fakturu ze stavebnin za nákup zboží Porotherm, fakturu z půjčovny nářadí a strojů.

s. Zapojí se zájemce do soutěže o venkovní dlažbu Semmelrock v hodnotě 100.000 Kč na: https://www.wienerberger.cz/soutez-o-dlazbu.html je nezbytné, aby poskytl údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, okres, obec, katastrální území, PSČ, Ulici, č.p., fotografii plánované plochy, typ objektu, velikost plánované plochy pro pokládku dlažby m2.

Doba zpracování

Společnost zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování (tj. po dobu potřebnou ke konečnému vyřízení požadavku, objednávky, konečnému zpracování kalkulací a návrhů technického řešení). Osobní údaje budou dále zpracovávány po dobu 3 měsíců od vyřízení požadavku, objednávky či od poskytnutí konečné kalkulace nebo návrhu technického řešení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů, a případně po dobu navazující komunikace se zájemci či zákazníky.

V případě, že Společnost uzavřela smlouvu se zákazníkem o koupi a prodeji, je oprávněna zpracovávat osobní údaje těchto zákazníků a údaje o smlouvě po celou dobu záruční doby (tj. až po dobu 33 let od uzavření smlouvy v případě střešní krytiny „Tondach All Inclusive“) pro případ, že by bylo zahájeno reklamační řízení.

Za účelem obchodních sdělení zasílaných na základě oprávněného zájmu (v návaznosti na prodej výrobků či poskytování služeb) Společnost zpracovává osobní údaje po dobu 5 let od prvního kontaktu se zákazníkem či zájemcem nebo do doby odhlášení se zákazníka z odběru. Jsou-li obchodní sdělení zasílána na základě souhlasu, Společnost zpracovává osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

Společnost je oprávněna uchovávat osobní údaje nad rámec shora uvedených dob zpracování po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou důvěrné, v rámci Společnosti k nim mají přístup pouze oprávněné osoby a mimo Společnost budou zpřístupněny pouze oprávněným subjektům. V závislosti na typu interakce mohou být osobní údaje sdíleny s jinými společnostmi ze skupiny Wienerberger nebo s třetími stranami. Osobní údaje tak mohou být sdíleny zejména s následujícími příjemci:

a. s ostatními společnostmi skupiny Společnosti nebo se třetími osobami, jež zabezpečují organizaci a průběh marketingových kampaní Společnosti, komunikaci se zákazníky, IT a hostingové služby a marketingové průzkumy trhu;

b. s realizačními společnostmi, se kterými Společnost spolupracuje při realizaci objednávek souvisejících s výrobky Společnosti nebo poskytování určitých služeb zákazníkům na základě kontaktních webových formulářů;

c. s externím call centrem ke komunikaci se zákazníky, asistenci s realizací objednávek souvisejících s výrobky Společnosti nebo poskytováním určitých služeb zákazníkům;

d. s dalšími třetími osobami za účelem (i) prosazování nebo dodržování zákona, nařízení, příkazu vydaného orgánem veřejné moci nebo povinných opatření; (ii) odhalování a předcházení bezpečnostním hrozbám, podvodům nebo jiným škodlivým činnostem; (iii) ochrany a/nebo vymáhání práva a ochrany majetku Společnosti nebo třetích osob; (iv) ochrany práv a osobní bezpečnosti zaměstnanců Společnosti a třetích osob.

Osobní údaje budou předávány pouze v rámci EU v souladu s obecně závaznými předpisy o ochraně osobních údajů. Společnost zpracovává osobní údaje automatizovaně.

 

Práva subjektů údajů

Osoby oslovující Společnost prostřednictvím webových kontaktních formulářů jsou subjekty údajů a jsou proto oprávněny požadovat přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Tyto osoby mají právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jsou-li jejich údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce údajů, tj Společnosti. Podrobnosti o jednotlivých právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů jsou dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na Zásady ochrany osobních údajů (wienerberger.cz)

Kde a jak uplatnit práva, kontaktní údaje

Veškerá shora uvedená práva je možné uplatnit v písemné formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů Společnosti nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 800 240 250. Pro komunikaci se Společností ohledně zpracování osobních údajů mohou subjekty údajů využít i pověřence pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy: gdpr_cz@wienerberger.com.

Subjekty údajů mají rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:

 1. elektronicky na e-mailové adrese: posta@uoou.cz;
 2. prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
 3. telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo
 4. písemně na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7;

nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.