Společenská odpovědnost

Ve společnosti Wienerberger se staráme o naše zaměstnance. Podporujeme je v rozvoji formou profesního vzdělávání. Ročně chceme dosáhnout nárustu 10 % vzdělávacích hodin na jednoho zaměstnance. Staráme se také o komunity a lidi v nouzi. Vítáme diverzitu na pracovišti a chceme být dobrým sousedem.

Well-being našich zaměstnanců

Bezpečnost a pohoda našich zaměstnanců je pro nás prioritou.

Naši zaměstnanci mají také nadstandardní benefity. Chceme, aby jim bylo dobře nejen v práci, ale také ve volném čase. Nabízíme příspěvek na sportovní aktivity, kulturu, 5 týdnů dovolené, možnost práce z domu, flexibilní pracovní úvazky a samozřejmostí je pro nás bezpečné a příjemné pracovní prostředí. Bezpečnost našich zaměstnanců ve výrobě je pro nás prioritou, naším cílem je mít 0 pracovních úrazů ročně. 

Chceme ženy ve výrobě

Podporujeme ženy pracující ve stavebnictví.

Dlouhodobě podporujeme rozvoj žen v oboru stavebnictví. V seniorním managementu máme do roku 2023 stanoven cíl více než 15 % žen a nejméně 30 % bychom rádi zaměstnávali v pozicích THP. Nabízíme proto flexibilní i zkrácené úvazky, možnost osobního rozvoje, talentový program pro postup v rámci firmy a pravidelné setkávání zaměstnankyň zaměřené na sdílení dobré praxe v oblasti diverzity. 

Pomáháme komunitám a jsme dobrý soused

Staráme se o komunity v okolí našich závodů.

Naše výrobní závody se nachází po celé České republice a naším cílem je být v těchto oblastech dobrým sousedem. Podporujeme proto komunitní rozvoj a každoročně přispíváme konkrétní částkou na místní aktivity. Jedná se například o finanční nebo materiální podporu vzdělávacích institucí, hasičských spolků, sportovních klubů a aktivit nebo společenských akcí. Podporujeme také výsadbu stromů, investujeme do veřejného prostoru nebo darujeme znevýhodněným osobám.

Věnujeme materiál i finanční pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel

Pomáháme lidem v nouzi.

Máme také několik CSR projektů, kdy věnujeme velký objem materiálu například na výstavbu denního stacionáře Bazalka v Českých Budějovicích nebo na střechu hospicu Nová Cibulka v Praze. Pomohli jsme také na Jižní Moravě s obnovou poničených střech nebo podporujeme zaměstnávání ukrajinských uprchlíků vytvořením pracovních míst zaměřených na jejich integraci v lokalitách, kde působíme. 

Jsme dobroWolníci

Naši zaměstnanci mohou den v roce z pracovní doby využít na firemní dobrovolnictví.

Firemní dobrovolnictví je další z našich benefitů pro zaměstnance, kteří mohou jeden den v roce v rámci své pracovní doby věnovat práci v neziskové nebo lokální příspěvkové organizaci.

Projekt jsme interně nazvali dobroWolník a vnímáme ho jako další krok, jak podpořit společenskou odpovědnost firmy vůči našemu okolí nejen v blízkosti výrobních závodů Wienerberger. 

Jsme signatářem Charty diverzity

V květnu 2023 jsme se stali signatářem Evropské Charty diverzity.

Věříme totiž, že za úspěchem firmy stojí naši zaměstnanci. Podporujeme proto jejich různorodé osobnosti, zázemí, názory a životní cesty. Důležitým tématem je pro nás rozšiřování našich řad o ženské kolegyně a age management, kdy pracujeme na vytvoření příznivých pracovních podmínek pro naše kolegy 55+.

Podpis Charty diverzity pro nás současně znamená vytváření bezpečného prostoru pro naše zaměstnance, kteří mohou projevit svůj talent a schopnosti bez ohledu na věk, pohlaví, původ, rodinný či zdravotní stav, sexuální orientaci nebo náboženské vyznání. Věříme totiž, že vzájemná důvěra, respekt a porozumění je základem pro rozvoj individuálního potenciálu každého z nás.

Ostatní pilíře ESG aktivit