G Hero banner desktop | ESG aktivity

Správa podniku

Zavázali jsme se k dodržování nejvyšších národních i mezinárodních standardů řízení s důrazem na obchodní strategie, rozmanitost složení našeho vedení, férové platové ohodnocení a politiku nástupnictví. 

Byznys děláme eticky

Společnost Wienerberger přijala etický kodex, k jehož dodržování se zavazují zaměstnanci i spolupracovníci společnosti. Etický kodex je pro nás výrazem respektu k obecně závazným předpisům a etickým normám.

  • Za všech okolností dodržujeme právní předpisy a etické normy.
  • Zajišťujeme etické zacházení se všemi zaměstnanci a spolupracovníky a rovné příležitosti pro všechny osoby bez rozdílu rasy, pohlaví, etnicity, náboženství, sexuální orientace, věku, zdravotního stavu, víry nebo světového názoru.
  • Máme nulovou toleranci korupce, uplácení a porušování pravidel hospodářské soutěže. Náš cíl, který každoročně naplňujeme, je 0 korupčních incidentů.
  • Pečujeme o životní prostředí a chráníme přírodní zdroje tak, abychom zachovali odkaz předchozích generací a chovali se zodpovědně vůči budoucím generacím. 

Whistleblowing servis

Každý podnět neetického jednání řádně prošetřujeme.

Zaměstnanci a spolupracovníci mají možnost oznámit porušení etického kodexu, protiprávní nebo jinak společensky závadné nebo neetické jednání prostřednictvím zabezpečených komunikačních kanálů. Oznamovatelům zaručujeme naprostou anonymitu, každé takové oznámení je řádně prošetřeno a je z něj pořízen anonymizovaný zápis. 

Kyberbezpečnost a práce s informacemi

Chráníme data našich zaměstnanců i obchodních partnerů.

Dbáme na bezpečnost informací a ochranu osobních údajů. Ochrana osobních dat a informačních systémů pro nás byla vždy vysokou prioritou. Stále investujeme do ochrany našich bezpečnostních systémů a v reálném čase analyzujeme potenciální informační hrozby s ohledem na ochranu citlivých dat našich zaměstnanců, zákazníků i obchodních partnerů. Respektujeme soukromí a osobní život našich zaměstnanců a obchodních partnerů. 

Etický kodex dodavatele

Dodavatele vybíráme podle etických pravidel.

Naši dodavatelé musí splňovat základní Etický kodex dodavatele, podle kterého spolupracujeme pouze s firmami, které se chovají zodpovědně vůči životnímu prostředí, dodržují právní předpisy a respektují lidská práva. Zejména v oblasti nucené nebo dětské práce. 

Ostatní pilíře ESG aktivit