Brick Award 2018 - Terra Cotta Studio, Photo:  Oki Hiroyuki

Do 9. ročníku „Soutěže o nejlepší projekt“ se přihlásilo nejvíce studentů v historii

16. 6. 2018 
Celkem 167 studentů z 20 středních průmyslových škol stavebních z celé ČR hodnotily poroty ve školních kolech 9. ročníku „Soutěže o nejlepší projekt“, kterou pořádá společnost Wienerberger s.r.o. Bylo tak stanoveno nové maximum v počtu zúčastněných studentů.

 

„Takto vysoká účast je důkazem toho, že soutěž má smysl a to nás velmi těší. Hlavním cílem je podporovat a motivovat studenty středních průmyslových škol stavebních a to se myslím daří. Studenti mají v rámci soutěže jedinečnou možnost porovnat své schopnosti nejenom se svými spolužáky, ale i s ostatními studenty z celé republiky a každoročně odvádějí velmi kvalitní práci,“ uvádí Ing. Ivo Petrášek, autor soutěže a člen poroty za společnost Wienerberger s.r.o.

V letošním ročníku soutěže své soutěžní práce představilo celkem 127 studentů třetích ročníků v kategorii Projekt rodinného domu a 40 studentů čtvrtých ročníků v kategorii Projekt občanské stavby. I v tomto ročníků se studenti třetích ročníků mohli ucházet o speciální ocenění Nejlepší projekt rodinného domu s použitím produktů společnosti Tondach Česká republika s.r.o. a studenti čtvrtých ročníků o Nejlepší projekt občanské stavby s použitím produktů společnosti Tondach. Této možnosti využilo 58 studentů.

 

V prvním soutěžním školním kole vybrali techničtí poradci společností Wienerberger a Tondach spolu se zástupci vedení a odborných pedagogů jednotlivých škol tři nejlepší soutěžní práce v každé soutěžní kategorii a za každou přihlášenou školu. Zároveň byl v rámci speciálního ocenění vyhlášen jeden vítězný projekt s použitím střešní krytiny Tondach. Ocenění studenti se mohou těšit na finanční odměnu a čestná uznání. Studenti umístění v rámci své školy obdrží na 1. místě 1.500 Kč, na 2. místě 1.000 Kč a na 3. místě 500 Kč, a to v obou soutěžních kategoriích.  Studenti vybraní v rámci speciálního ocenění společnosti Tondach získají 1.000 Kč v obou soutěžních kategoriích. Spolu s nimi získají peněžní odměnu také odborní pedagogové, kteří studenty vedli, a školy, jejichž studenti byli oceněni.

 

Všechny oceněné projekty postupují automaticky do druhého celostátního kola. V tomto druhém kole se hodnocením bude zabývat odborná porota složená z doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc. z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha, zástupců společností Wienerberger a Tondach a zástupců mediálních partnerů soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže proběhne i letos v rámci veletrhu FOR ARCH 2018 v expozici společnosti Wienerberger.