Kalendář Tondach 2018 - image lifestyle foto

V letošním školním roce se opět koná studentská „Soutěž o nejlepší projekt“ společnosti Wienerberger

15. 3. 2023
Již počtrnácté mohou studenti 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních předvést své dovednosti v oblíbené „Soutěži o nejlepší projekt“, kterou každoročně organizuje společnost Wienerberger s.r.o. Dlouhodobým hlavním cílem soutěže je zejména podpora růstu nové generace působící v oblasti architektury a stavebnictví, a tím i celého oboru.  A na tom se nic nemění ani ve školním roce 2022/2023. Partnerem soutěže je architektonické studio LOXIA.

Studenti 3. ročníků mohou své návrhy přihlásit do kategorie Projekt rodinného domu do 12. 5. 2023, studenti 4. ročníků pak do kategorie Projekt občanské a bytové stavby do 21. 4. 2023. V obou kategoriích se mohou zúčastnit také klání o speciální ocenění – nejlepší projekt s použitím produktů značky Tondach.

„Naše soutěž má za sebou třináct úspěšných ročníků, kde nás mladí projektanti často mile překvapili svými projekty, a tím ukázali, že už v tomto věku mají určitou profesní úroveň a čeká je slibná budoucnost v oboru,“ sdělil zakladatel soutěže a zároveň člen odborné poroty za Wienerberger Ing. Ivo Petrášek a dodal: „za dlouhé roky svého trvání si soutěž vybudovala jisté postavení. Pro studenty, kteří se jí účastní přímo se svými projekty, je to příležitost vyzkoušet si své dovednosti a porovnat je se stejně starými kolegy z republiky. Školy ji pak vnímají jako zajímavou možnost prezentace pro své studenty i pedagogy. Obojí je pro nás obrovský závazek, abychom v těchto aktivitách pokračovali a snažili se je neustále vylepšovat.“

Spolupráce s architektonickým studiem LOXIA, která začala v loňském ročníku soutěže, pokračuje i letos a dále se prohlubuje. Zástupce společnosti bude mít možnost se zúčastnit již hodnocení školního kola a udělit „divoké karty“ až 3 projektům, které nebyly oceněny v 1. soutěžním kole, ale mají svoji kvalitu z pohledu architektonického řešení, a díky tomu postoupí do 2. kola. „Zapojení do této již léta zavedené soutěže nás velmi těší, protože se zcela ztotožňujeme s jejím hlavním cílem. V rámci naší vize se snažíme nejrůznějšími způsoby podporovat vzdělávání a rozvoj nové generace architektů a jejich zapojování do praxe. Rozhodli jsme tedy naše zapojení do soutěže pro letošní ročník ještě prohloubit. Těším se, že se nám i letos podaří v rámci přihlášených prací objevit kvalitní projekty, jejichž autory prostřednictvím námi udělovaných cen podpoříme a otevřeme jim cestu do světa praxe, kterou považujeme za zásadní,“ sdělila Ing. arch. Jana Mastíková, hlavní architektka a partner studia LOXIA.

Pro přihlášené, jejichž práce budou v rámci soutěže oceněny, jsou připraveny zajímavé finanční odměny. Ve školním kole získají při umístění v rámci své školy na 1. místě 1.500 Kč, na 2. místě 1.000 Kč a na 3. místě 500 Kč. Úspěšní autoři vybraní v rámci ocenění v kategorii skládaný střešní plášť Tondach získají 1.000 Kč. V celostátním kole obdrží výherci za 1. místo 20.000 Kč, za 2. místo 10.000 Kč, za 3. místo 5.000 Kč a za vybrané projekty v rámci ocenění Tondach 5.000 Kč. Finanční odměna připadne rovněž autorovi mimořádně oceněného projektu. Na věcné ceny ve formě designového a vysoce výkonného tabletu se pak mohou těšit autoři projektů, které získají speciální ocenění za architektonické řešení, LOXIA zároveň nabídne těmto studentům stáž ve své pražské kanceláři, a to v termínu dle individuální dohody s oceněným studentem.

Přihláška, pravidla soutěže a veškeré potřebné informace jsou k dispozici na https://www.wienerberger.cz/o-nas-a-kontakty/spoluprace/souteze-a-partnerstvi/soutez-o-nejlepsi-projekt.html.

Konec tiskové zprávy

Wienerberger s.r.o., Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice, tel.: 800 240 250, www.wienerberger.cz,
kontakt: Mgr. Marie Lesáková, Account Manager Topic PR, tel.: 721 267 922, mlesakova@topicpr.cz

Společnost Wienerberger s. r. o., je největším výrobcem pálených cihel a střešních tašek v České republice.
Její portfolio na trhu v ČR nyní zahrnuje zdicí systém Porotherm, pálenou střešní krytinu a doplňky střech Tondach, obkladové a lícové cihly Terca, keramickou dlažbu Penter a betonové produkty Semmelrock.
Wienerberger s. r. o., je součástí nadnárodního koncernu Wienerberger Group, který představuje největšího světového výrobce cihel a současně lídra v produkci pálených střešních krytin v Evropě. Více informací na www.wienerberger.cz.

Ke stažení