Soutez o nejlepsi projekt RD - 1. misto - Krucek Vaclav
Soutez o nejlepsi projekt OS - 1. misto - Kucera Matej

Soutěž o nejlepší projekt

Pozor na úpravu pravidel. Soutěž vyhlašuje společnost Wienerberger s.r.o. pro studenty 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních

Nová pravidla soutěže o nejlepší projekt 2019/2020

Pozor, v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací došlo k úpravě pravidel soutěže, abychom vyšli vstříc školám a studentům i za současných mimořádných podmínek. 

 

 

Pravidla soutěže (původní, před úpravou)

Aktuální platnou podobu pravidel najdete výše, v dokumentu ke stažení s názvem "Nová pravidla soutěže o nejlepší projekt 2019-2020 (upravená)".

Studenti 3. ročníků soutěží v kategorii projekt rodinného domu, studenti 4. ročníků v kategorii projekt občanské a bytové stavby. 

Dále je v rámci soutěže možné získat speciální ocenění:

  1.  nejlepší projekt rodinného domu s použitím produktů Tondach (studenti 3. ročníků)
  2.  nejlepší projekt občanské stavby s použitím produktů Tondach (studenti 4. ročníků)

Pokud žáci chtějí se svými projekty soutěžit také v rámci speciálního ocenění, musí v rámci své práce dodat navíc také výkres a detail střechy a dále návrh typu krytiny pro daný sklon střechy a návrh na DHV (doplňkovou hydroizolační vrstvu).

Studenti čtvrtých ročníků (kategorie občanské a bytové stavby vč. ocenění Tondach) se mohou zapojit a přihlásit do 24. 4. 2020 a studenti třetích ročníků (kategorie projekt rodinného domu vč. ocenění Tondach) do 15. 5. 2020. 

Přihlášky musí být označeny heslem „Soutěž o nejlepší projekt 2020“ a zaslány do výše uvedených termínů na sekretariát soutěže. Stejné termíny platí i pro odevzdání prací – zapojení účastníci odevzdají osobě pověřené vedením školy, která jejich převzetí písemně potvrdí.

Sekretariát soutěže:

Omnimedia s. r. o.
Jeseniova 51, 130 00 Praha 3
tel.: 221 419 220
e-mail: soutez_skoly@porotherm.cz

Počet studentů a škol, které je možné do soutěže zaregistrovat, je omezený. Doporučujeme podat přihlášku co nejdříve.

 

Zkrácená pravidla soutěže

První, školní, kolo probíhá na každé přihlášené škole samostatně, přičemž jsou vždy vyhlášeny 3 vítězné práce za každou kategorii a 1 vítězný projekt s použitím produktů Tondach, opět v obou kategoriích.

Návrhy oceněné ve školním kole postupují automaticky do kola druhého, celostátního. Ve druhém kole se hodnocením postupujících prací zabývá porota složená z odborníků společnosti Wienerberger, nezávislého experta v oboru stavebnictví a zástupců mediálních partnerů soutěže. Odměněny jsou vždy 3 projekty z každé kategorie (Porotherm) a 1 vítězný projekt s použitím produktů Tondach v každé ze dvou vyhlášených kategorií (Tondach).

Ocenění výherci získávají zajímavé finanční odměny, které jsou udělovány za obě dvě kola soutěže. Na odměnu se mohou těšit také školy a odborní pedagogové úspěšných řešitelů.

 Zpracování vizualizace zůstává povinné pro studenty čtvrtých ročníků. Pro studenty třetích ročníků je vizualizace sice nepovinná, ale je doporučenou součástí projektu.

Více o pravidlech v příloze „Pravidla Soutěže o nejlepší projekt 2020“.

Mediálními partnery soutěže jsou:

  • Business Media One s.r.o.
  • VEGA společnost s ručením omezeným

 

Pravidla soutěže, přihláška a další podklady k letošnímu ročníku soutěže jsou ke stažení na této stránce.