Rezidenční park Nová Wolkerova v Olomouci - Porotherm 25 AKU SYM - P15 - Porotherm 11,5 AKU - P15 - Porotherm 8 - P10

Bytové domy - Rezidenční park Nová Wolkerova v Olomouci

Rezidenční park Nová Wolkerova v Olomouci jsou čtyři bytové domy propojené společným suterénem a jejich napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. 

Jednotlivé bytové domy

Jednotlivé bytové domy SO-01.1-4 mají 7 nadzemních podlaží a společné podzemní podlaží. V nadzemních podlažích jsou navrženy byty a několik ateliérů, v podzemním podlaží je situováno domovní vybavení, tedy hromadná garáž, sklepy a technické zázemí objektu.

Kapacita

- SO-01.1 : 27 bytů
- SO-01.2 : 26 bytů, 6 ateliérů
- SO-01.3 : 32 bytů
- SO-01.4 : 24 bytů
- hromadná garáž : 83 stání

Soubor bytových domů představuje

Jedná se o obytný blok tvořený společným polozapuštěným suterénem a se čtyřmi nadzemními částmi a vnitroblokem se vstupy do jednotlivých objektů jednak z úrovně okolní ulice,jednak z úrovně obytného vnitrobloku. Všechna podlaží jednotlivých částí včetně suterénu jsou propojena schodišti s výtahem umožňujícím pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Sjezd do suterénu umožňuje rampa, která je vyhrazen pro rezidenty, přístup na terasu do vnitrobloku z exteriéru je zajištěn třemi schodišti a rampou.

Popis projektu - rezidenční park Nová Wolkerova v Olomouci 

 • Název projektu
  Rezidenční park Nová Wolkerova v Olomouci - www.novawolkerova.cz

 • Investor:
  Flora Development a.s., Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc
 • Lokalita:
  Olomouc - město

 • Generální dodavatel:
  Flora Development a.s., Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc

 • Termín dokončení:
  31. 12. 2019

 • Projektant:
  A2 ARCHITEKTI s.r.o., Rokycanova 1F, 779 00 Olomouc

Další reference developerů