Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Vývoj komplexního softwaru pro optimalizaci návrhu a posouzení střešních a stropních konstrukcí

Popis projektu

Záměrem projektu je vývoj komplexního softwaru pro optimalizaci návrhu a posouzení střešních a stropních konstrukcí a implementace softwaru v projekční praxi. Komplexní software bude vypracován do podoby webové aplikace, která představuje hlavní výstup projektu.

Hlavním cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti společnosti Wienerberger prostřednictvím zvýšení efektivity a spolehlivosti při navrhování střešních a stropních konstrukcí. Webová aplikace bude podporovat řešení a výrobky společnosti Wienerberger a jeho rozšíření v projekční praxi přispěje ke zvýšení poptávky po výrobcích této společnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.