Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzkum a vývoj nové řady stavebních systémů Wienerberger

Popis projektu

Předkládaný projekt s názvem „Výzkum a vývoj nové řady stavebních systémů Wienerberger“ je zaměřen na výzkum a vývoj nových zdicích prvků - cihel, které jsou hlavním předmětem podnikání společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Celá skupina Wienerberger je světovým leaderem ve výrobě zdicích systémů a ze své pozice je také nejvýznamnějším inovátorem v této oblasti. Z důvodu udržení tohoto postavení a obecně konkurenceschopnosti a rovněž z důvodu stále větší poptávky po materiálech, které povedou ke snižování energetické náročnosti staveb, je kladen velký důraz na výzkum a vývoj s neustálým zlepšováním jednotlivých parametrů.

Záměrem projektu je získání nových znalostí, které jsou potřebné pro vývoj nových typů cihel, a to pomocí realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Předpokládanými výstupy projektu budou 2 prototypy nových zdicích prvků a 1 ověřená technologie, které přesahují technickou úroveň srovnatelných řešení v ČR, příp. i Evropy.

Výsledným přínosem realizovaného projektu bude rozšíření portfolia společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. o nové typy cihel s lepšími užitnými a technickými parametry. Inovované výrobky přinesou v rámci svých multiplikačních efektů zvýšení životnosti a tepelněizolačního efektu zdicích prvků a přispějí tak ke snížení spotřeby energií na vytápění a znečištění ovzduší, což jsou důležité ekologické i ekonomické aspekty.

Nepřímým efektem předkládaného projektu bude zlepšení ekonomických výsledků společnosti, zvýšení prestiže značky, upevnění významné pozice na trhu a tedy i zvýšení konkurenceschopnosti společnosti jako celku.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.