Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzkum a vývoj pokročilého cihelného systému "Porotherm MULTI" pro zdravou a udržitelnou výstavbu

Popis projektu

Projekt s názvem "Výzkum a vývoj pokročilého cihelného systému Porotherm MULTI pro zdravou a udržitelnou výstavbu" je zaměřen na průmyslový výzkum a experimentální vývoj zdicích prvků, které budou spadat do produktového portfolia společnosti Wienerberger s.r.o.

V důsledku projektu společnost očekává vyvinutí a následnou výrobu nového komplexního systému zdicích cihelných prvků s unikátními parametry, které povedou ke zdravé a udržitelné výstavbě lidských sídel. Hlavním výstupem projektu budou tři prototypy, jenž dohromady tvoří pokročilý cihelný systém pro vícepodlažní domy.

Hlavním cílem projektu je skrze průmyslový výzkum a experimentální vývoj vyvinout pokročilý cihelný systém Porotherm MULTI, určený pro výstavbu vícepodlažních domů. Konkrétně se jedná o výzkum a vývoj nových zdicích prvků, které budou v budoucnu spadat do produktového portfolia společnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.