Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON.

Výzkum a vývoj robotického systému pro automatizované zdění z cihelných bloků

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj funkčního vzorku robotického systému pro automatizované zdění tzv. dlouhých ploch stěn s cílem zefektivnit a urychlit celý proces výstavby v porovnání s tradičním způsobem ručního zdění.

Dílčím cílem projektu je výzkum a vývoj funkčního vzorku zdicího materiálu (cihelný blok včetně pojiva) speciálně navrženého pro potřeby stroje – materiály s označením "RR" (Robot Ready).