Kresba cihlového domu s rukou držící tužku

Wienerberger fórum 2019

9. ročník odborné konference pro projektanty, architekty a stavitele

Harmonogram přednášek

co vás čeká

08:30-09:00

Snídaně s Wienerbergerem!

09:00-10:50

  • Úvodní slovo
  • Konstrukční detaily a jejich dopad na vlastnosti stěn
  • Změny v legislativě a jejich důsledek na práci projektanta
  • iROOF - moderní řešení nadkrokevní izolace šikmé střechy od roku 2020
  • Představení projekčních nástrojů pro 3D projektování a BIM
  • e4: Nový trend ve stavebnictví

10:50-11:20

Coffee Break

11:20-13:10

  • Vybrané detaily omítek, oken a komínů v návaznosti na cihelný sytém
  • Jak v létě nepřehřát střechu
  • Provádění fasád z cihlových pásků Terca
  • Statika vícepodlažních domů a zajímavosti z praxe

Cca 13:10-14:00 (spíše oběd na 13:30)

Oběd

Přednášející

kdo se vám představí

Ing. Daniel Uskokovič,
Manažer programu Wienerberger e4 dům

Ing. Hynek Stančík, Ph.D,
Produkt manager značky Tondach

Ing.arch. Martin Tichý,
Produkt technik ve společnosti Wienerberger,
odborník digitalizaci

Ing. Robert Blecha,
Produkt technik společnosti Wienerberger,
odborník na akustické cihly

Jan Huber, DiS,
Produkt technik ve společnosti Wienerberger,
specializace detaily Porotherm

Ing. Ivo Petrášek,
Produkt technik ve společnosti Wienerberger,
odborník na statiku

Termíny a lokality

kde se přednášky konají

Datum

09.01.2020

14.01.2020

21.01.2020

23.01.2020

28.01.2020

30.01.2020

04.02.2020

Město

České Budějovice

Praha

Ostrava

Olomouc

Brno

Plzeň

H. Králové

Místo

Clarion Congress Hotel

Hotel Olšanka 

Clarion Congress Hotel

Clarion Congress Hotel

Hotel Voroněž

Hotel Primavera

KC Aldis

Adresa

Pražská tř. 2306/14, 370 04 České Budějovice

Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-jih

Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc

Křížkovského 458/47, 603 73 Brno

Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň 2-Slovany

Eliščino nábř. 375, 500 02 Hradec Králové

Podrobněji k tématům

detailnější představní

Produkt technik společnosti Wienerberger, odborník na akustické cihly

Konstrukční detaily a jejich dopad na vlastnosti stě

09:05 - 09:25

Konstrukční detaily a jejich vlivy na vlastnosti zděné konstrukce.  Správné řešení stěžejních detailů na stavbě.

Délka přednášky 20minut

Ing. Robert Blecha, Produkt technik společnosti Wienerberger, odborník na akustické cihly

 

CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Změny v legislativě a jejich důsledek na práci projektanta

09:25 - 09:40

Přehled změn v normách a vyhláškách a jejich dopad na práci projektanta po roce 2020. 

Délka přednášky 15minut

Zástupce centra stavebního inženýrství

 

Produkt manažer značky Tondach

iROOF - moderní řešení nadkrokevní izolace šikmé střechy od roku 2020

09:40 - 10:00

Změny v systémovém řešení nadkrokevních izolací šikmých střech za využití inovativních materiálů pro zajištění správného fungování střešního pláště.

Délka přednášky 20minut

Ing. Hynek Stančík, Ph.D, Produkt manager značky Tondach

 

Produkt technik ve společnosti Wienerberger, odborník na digitalizaci

Představení projekčních nástrojů pro 3D projektování a BIM

10:00 - 10:30

Praktická ukázka projektování ve 3D, práce s produktovými daty, 3D objekty a knihovnami. Rekapitulace stávajícího stavu BIM v České republice a výhled po roce 2020.

Délka přednášky 30minut

Ing.arch. Martin  Tichý, Produkt technik ve společnosti Wienerberger, odborník digitalizaci

 

Manažer programu Wienerberger e4 dům

e4: Nový trend ve stavebnictví

10:30 - 10:50

Program Wienerberger e4 dům

Délka přednášky 20minut

Ing. Daniel Uskokovič, Manažer programu Wienerberger e4 dům

 

Produkt technik ve společnosti Wienerberger, specializace detaily Porotherm

Vybrané detaily omítek, oken a komínů v návaznosti na cihelný sytém

11:20 - 11:50

Ukázka konstrukčních detailů z praxe a návaznosti na další výrobce stavebních materiálů.

Délka přednášky 30minut

Jan Huber, DiS, Produkt technik ve společnosti Wienerberger, specializace detaily Porotherm

Produkt manažer značky Tondach

Jak v létě nepřehřát střechu | Ing. Hynek Stančík, PhD.

11:50 - 12:10

Řešení větrání střech a vliv barev na akumulaci tepla v podkroví. Srovnání České republiky a zahraničí. 

Délka přednášky 20minut

Ing. Hynek Stančík, Ph.D, Produkt manager značky Tondach

 

Produkt technik společnosti Wienerberger, odborník na akustické cihly

Provádění fasád z cihlových pásků Terca

12:10 - 12:30

Vliv keramických fasádních pásku a lícových cihel na užitné vlastnosti objektu. Konstrukční řešení pro kombinaci s jednovrstvým zdivem Porotherm.

Délka přednášky 20minut

Ing. Robert Blecha, Produkt technik společnosti Wienerberger, odborník na akustické cihly

Produkt technik ve společnosti Wienerberger, odborník na statiku

Statika vícepodlažních domů a zajímavosti z praxe

12:30 - 13:10

Statické řešení vícepodlažních zděných objektů včetně řešení problematických detailů. Představení postupů a zpracovaných tabulek pro zjednodušený návrh domů.

Délka přednášky 40minut

Ing. Ivo Petrášek,  Produkt technik ve společnosti Wienerberger, odborník na statiku