Rady a návody

Zakládání zdiva - položení první vrstvy - založení zdiva | Vzorový e4 dům | Wienerberger

Pata zdiva aneb nejvíce namáhaná část stavby

Pata zdiva – část stavby, která nese veškerou tíhu objektu nad sebou. Jako „patu“, tedy nejvíce namáhanou část stavby, většinou označujeme konstrukci od první řady cihel až po vykonzolování ve druhé nebo třetí řadě. Spolu s umístěním a zatížením však přichází i řada problémů, které je před stavbou a při stavbě nutné vyřešit či promyslet, aby stavba jako celek řádně fungovala. Mezi hlavní problémy a tedy i detaily, které s sebou přináší nejvíce chyb a problémů, lze zařadit tepelnou izolaci paty zdiva, ochranu proti vlhkosti, ochranu proti radonu a statiku paty zdiva.

Jedna pata, čtyři potíže

Statika a založení

Aby pata zdiva plnila to, co od ní očekáváme, musí být řádně navržena ze statického hlediska a pečlivě založena. To znamená, že musíme pečlivě zvolit nejen cihly, které do první řady zdiva umístíme, ale i zakládací maltu. Samotné založení pak musí proběhnout s maximální možnou přesností – k tomu mohou dopomoci nejen zakládací sady Wienerberger, ale i odborná pomoc, kterou firma nabízí (po celou dobu zakládání základové řady zdiva).

Ochrana před vlhkem (hydroizolace) a ochrana proti radonu

Jakmile máme zdivo založené, je třeba se věnovat hydroizolaci a ochraně proti radonu. Tyto dva problémy spolu úzce souvisí – pokud totiž není řádně provedena izolace, otevírá se radonu cesta, tzv. radonový most, kterou může pronikat do interiéru objektu. A tam rozhodně nepatří. Vzhledem k tomu, že se ovšem často vyskytuje chyba, kdy hydroizolace končí na úrovni terénu, není problém s radonovými mosty výjimečný. Abychom tedy řádně ochránili stavbu nejen před vlhkostí, ale i radonem, musíme dbát na správná napojení hydroizolací, aby jimi radon nemohl proniknout, a následně na přetažení hydroizolace i přes vykonzolovanou část zdiva na exteriérové straně. Tím nejen zabráníme vlhkosti z půdy či vzlínající vlhkosti, aby ovlivnila stavbu, ale zároveň vyvedeme radon, který se do stavby dostává v úrovni základů, směrem ven a pryč z budovy.

Hydroizolaci je ovšem nutné provést nejen z vnější strany, ale i z vnitřní  – možným řešením je natření cihel tekutou hydroizolační emulzí nebo zhotovením zpětného spoje té samé hydroizolace, kterou jsme použili i z exteriérové strany.

Tepelná izolace soklu je po správně vyřešené hydroizolaci již pouhou formalitou. Důležité je ovšem mít na paměti, že všeho moc škodí a snaha objekt co nejvíce tepelně izolovat je v 99 % případů důvodem vzniku zmíněných radonových mostů!

Jak na bezproblémovou patu?

Wienerberger má ve svém sortimentu řadu cihel, které lze použít pro založení zdiva a vytvoření bezproblémové paty. Zřejmě nejprodávanější cihlou sortimentu, pro tyto účely, je Porotherm 44 T Profi. Tento broušený cihelný blok je plněný nenasákavou minerální izolací, což značně zlehčuje péči o zdivo v průběhu stavby.

Mnohem vhodnější cihlou je ovšem soklová cihla Porotherm 38 TS či Porotherm 38 TBS nebo širší soklová cihla Porotherm 44 TS. Ve výše uvedených případech se jedná o impregnovaný broušený cihelný blok plněný minerální izolací. Co je ovšem podstatné, nenasákavá je zde nejen minerální izolace uvnitř cihly, ale i celá spodní část cihlypro snazší manipulaci na stavbě je tato impregnovaná část barevně odlišena. To je vhodné a užitečné zejména pro první řadu cihel, jelikož se jedná o spolehlivou, provizorní ochranu proti vodě stojící na základové desce v průběhu stavby. Což ovšem neznamená, že není třeba provést hydroizolaci paty zdiva dle předchozích doporučení! Další – druhou – řadu zdiva, po cihlách 38 TS či BS, lze zdít opět z oblíbených cihel 44 T Profi.

Soklová cihla Porotherm 44 TS Profi
Cihla Porotherm 44 TS Profi | Soklová cihla
© Wienerberger s.r.o.
Fotografie ze zdění domu | Vzorový e4 dům | Wienerberger
Fotografie z soklu a úprav mezi cihlami | Vzorový e4 dům | Wienerberger

Pata zdiva v praxi

Zdivo

Jak bylo zmíněno, správnost provedení paty zdiva začíná u jejího založení. Cihly, dle doporučení impregnované, aby byly po dobu stavby chráněné před vlhkostí, klademe na zakládací, ideálně vápenocementovou maltu. Založení musí proběhnout s maximální možnou přesností, z hlediska rovinnosti ideálně na milimetr přesně.

Následuje zdění, dle projektu, buď rovnou konzoly ve druhé řadě cihel, nebo druhé řady cihel a konzoly ve třetí řadě. Obecně se traduje, že je možné vykonzolovat zdivo v šířce vyložení rovné 1/6 šířky cihly. Statickým výpočtem ovšem lze doložit (a v takovém případě je statický posudek nutný), že konzola může být i větší. Nejslabším místem takové konzoly totiž nebývá užší cihla paty zdiva, ale první širší cihla konzoly, která musí zajistit správné roznesení vnitřního namáhání – čím více cihlu vykonzolujeme, tím je její únosnost menší.

Bohužel ovšem neexistuje přesná či normami daná metodika či postup, který by zcela spolehlivě určil, zda větší konzola svou práci spolehlivě splní či ne, praktickým zkoušením v laboratořích ovšem bylo doloženo, že cihlu tloušťky 44 (viz Porotherm 44 T Profi) je možné vykonzolovat až o 10 cm a cihlu tloušťky 33 (viz Porotherm 38 TS / TBS) až o 8 cm.

Aplikace hydroizolačních pásů

Po dokončení zdiva přichází na řadu aplikace hydroizolačních pásů (nejčastěji asfaltových pásu, jejich tloušťku je třeba určit výpočtem s ohledem na radonovou situaci podloží), které jsou důležité zejména v exteriérové části. Tyto pásy nesmí být ukončeny s úrovní terénu, ale musí být v celé své ploše řádně napojeny a následně přetaženy přes vykonzolovanou část soklu. V praxi tak hydroizolace bude vyvedena mezi tepelnou izolací paty zdiva a tepelnou izolací konzoly a končit bude zhruba na vnějším okraji izolace konzoly.

Tím docílíme nejen spolehlivé ochrany základů a paty zdiva před vlhkostí, ale zároveň ochráníme interiér objektu před radonem, který jinak radonovým mostem proniká z podloží spárou mezi základem a tepelným izolantem, dostává se do vzduchových dutin ve stěně a odtud do budovy.

Jak vám můžeme pomoci?

— 

Kontakty na prodejní tým

Hledáte odborníka k pálené střešní krytině, keramickým cihlám, dlažbě nebo lícovému zdivu?

Zajímá vás kde nakoupit náš materiál?

Pokračujte na mapy prodejních oblastí, stavebnin
a stavebních firem i pokrývačů. 

Centrum dokumentů ke stažení

Prohlédněte si dokumenty k našim materiálům Tondach, Porotherm, Terca a Penter.

Referenční projekty

Soklové cihly - hrubá stavba | Použité cihly - Porotherm 38 TS Profi a Porotherm 44 EKO+ Profi

Nenašli jste co jste hledali?

Neváhejte a napište nám.