Cihla Porotherm 30 TS Profi - Soklová broušená

Impregnovaný cihelný broušený blok s minerální izolací pro sokl tl. 30 cm na zakládací maltu.
 • Cihly pro vnější stěny
 • Soklové cihly broušené Porotherm 30 TS Profi jsou určené pro první vrstvu obvodového nosného i nenosného zdiva tloušťky 300 mm a větší s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Cihly jsou ze spodní strany opatřeny hydrofobizačním přípravkem proti nasáknutí vodou stojící na základové nebo stropní desce. Pro správné zazdění je hydrofobizovaná část cihel barevně označena. K usazení cihel do ideálně vodorovné polohy pro zdění dalších vrstev se používá speciální malta pro založení broušených cihel.
 • Délka 248 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 300 mm
 • Hmotnost 12,2 kg
 • Počet kusů na paletě 96 ks
 • Hmotnost palety 1205 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,062 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,210 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 45 dB
 • Vyráběno v pevnosti P8

Reference Porotherm

0Výsledků