Cihla Porotherm 32 TBS Profi - Tepelněizolační broušená

Impregnovaný cihelný broušený blok s minerální izolací s vyšší únosností pro sokl tl. 32 cm na zakládací maltu.
 • Soklové cihly broušené Porotherm 32 TBS Profi jsou určené pro první vrstvu obvodového nosného i nenosného zdiva tloušťky 320 mm a větší s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. cihly se vyznačují vyšší únosností. Cihly jsou ze spodní strany opatřeny hydrofobizačním přípravkem proti nasáknutí vodou stojící na základové nebo stropní desce. Pro správné zazdění je hydrofobizovaná část cihel barevně označena.
 • Délka 248 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 320 mm
 • Hmotnost 15,2 kg
 • Počet kusů na paletě 96 ks
 • Hmotnost palety 1490 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,073 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,230 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 46 dB
 • Vyráběno v pevnosti P10

Reference Porotherm

0Výsledků