EU operační program

Výměna strojního vybavení společnosti Wienerberger

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti Wienerberger s.r.o. - kolového nakladače

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013762

Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti společnosti Wienerberger s.r.o.

Předmětem projektu je náhrada staré zastaralé technologie, která slouží společnosti Wienerberger s.r.o. zejména k výrobě pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků. Jedná se o pořízení nové generace kolového nakladače.

Očekává se zefektivnění procesů ve společnosti, snížení ekologické stopy, úspora energie a nákladů, snížení emisí CO2, zlepšení pracovního prostředí, lepší ekonomika výroby, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a rozvoj společnosti.

 

Realizace projektu je stanovena od 1. 5. 2018 do 28. 2. 2019.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost