Rady a návody

Sestava fólií Tondach - FOL Mono Premium a FOL Thermo DT (fólie Tondach)

Jak správně určit třídu těsnosti snadno a rychle

Spousta projektantů a řemeslníků dělá při stanovení třídy těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) jednu zásadní chybu. Pro její určení používají jako parametr pouze sklon střešní plochy, přitom by měli brát ohled i na tzv. zvýšené požadavky. Co mezi ně patří a proč byste na ně měli brát vždy ohled?

Se kterými zvýšenými požadavky se můžete setkat

Pravidla pro navrhování a provádění střech rozdělují pálené tašky i veškerou další krytinu z hlediska bezpečného sklonu. Pro určení třídy   těsnosti je však nutné vážit hlavně tzv. zvýšené požadavky. 

Mezi ně patří především:

  • nedodržení bezpečného sklonu pro střešní krytinu uvedeného v Pravidlech pro navrhování a provádění střech,
  • využívání podkroví – např. pro obytné účely nebo kanceláře. Tento zvýšený požadavek se počítá jako dva zvýšené požadavky,
  • konstrukční náročnost střechy, 
  • členitost (vikýře, úžlabí, změna sklonu střešních rovin, střešní okna, výlezy, prostupy),
  • zvláštní tvary (věže, zaoblení střešních ploch), 
  • délka krokví nad 10 m,
  • náročné klimatické poměry v místě stavby (nechráněná poloha, exponovaná lokalita, vyšší nadmořská výška, zvýšené zatížení sněhem, zvýšené zatížení větrem atd.), 
  • zvláštní místní předpisy a nařízení (místní stavební předpisy, nařízení památkové péče, dotčených orgánů státní správy atd.). 

 

Jakmile se všechny potřebné parametry dosadí do tabulky zvýšených požadavků, správné určení třídy těsnosti je už hračka.

 

Určení a provedení  DHV však nesmí pokrývač podcenit. Měl by se držet zavedených pravidel a ke každé střeše zároveň přistupovat jako k originálu. V opačném případě by taky náklady na opravu mohly několikanásobně převýšit celkovou cenu původní střechy.

 

Pro určení třídy těsnosti je možné využít aplikaci:

 

 

 

Tondach FOL Mono Premium
Třída těsnosti - DHV 1

Třída těsnosti DHV 1

Tondach FOL Mono Premium na prkenném záklopu, spoje svařeny, těsnicí pásy přes kontralatě také svařeny.

Tondach FOL Mono Premium
Třída těsnosti - DHV 2

Třída těsnosti DHV 2

Tondach FOL Mono Premium na prkenném záklopu, spoje svařeny, těsnicí páska Nail-Tape Butyl pod kontralatěmi.

Tondach FOL S, Tondach FOL Mono, Tondach FOL Mono DT
Třída těsnosti - DHV 3, 4

Třída těsnosti DHV 3

Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT na prkenném záklopu, spoje slepeny, těsnicí páska Nail-Tape Foam pod kontralatěmi. 

Třída těsnosti DHV 4

Tondach FOL S, Tondach FOL Mono, Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT na tvarově stálé teplené izolace nebo prkenném záklopu, spoje slepeny, průběh pod kontralatěmi bez podtěsnění.

Tondach FOL Mono Premium
Třída těsnosti - DHV 5, 6

Třída těsnosti DHV 5

Tondach FOL S, Tondach FOL Mono, Tondach FOL Mono DT na tvarově stálé teplené izolace nebo prkenném záklopu, spoje slepeny, průběh pod kontralatěmi bez podtěsnění.

Třída těsnosti DHV 6

Tondach FOL S volně na krokvích, přesahy neslepeny, průběh pod kontralatěmi bez podtěsnění.

Další zajímavé rady a návody

Více zde

Napište nám svůj dotaz k produktům Tondach

Jak vám můžeme pomoci?

Kontakty prodejního týmu

Hledáte odborníka k pálené střešní krytině, keramickým cihlám, dlažbě nebo lícovému zdivu?

Zajímá vás kde nakoupit náš materiál?

Pokračujte na mapy prodejních oblastí, stavebnin, stavebních firem i pokrývačů.

Centrum dokumentů

Prohlédněte si dokumenty k našim materiálům Tondach, Porotherm, Terca, Penter.

Nástroje

Referenční projekty