Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Wienerberger s.r.o., IČO: 00015253, se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice 1, PSČ 370 01, doručovací PSČ 370 46, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 27563 je předním výrobcem cihel a keramických střešních krytin a v souvislosti s nabídkou svých výrobků poskytuje zákazníkům doplňkové služby. Zájemci o výrobky a služby Společnosti, zákazníci a jakékoli osoby oslovující Společnost mohou Společnost kontaktovat prostřednictvím webových kontaktních formulářů.

V rámci nabídky výrobků a poskytování doplňkových služeb je nezbytné, aby osoby kontaktující Společnosti prostřednictvím webových kontaktních formulářů poskytly Společnostem pro účely vyřízení jejich požadavků a poptávky po výrobcích a službách Společností údaje, které mohou být považovány za osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).

 

Společnosti zpracovávají osobní údaje fyzických osob pro níže uvedené účely a v rozsahu potřebném pro dosažení účelu zpracování:

 

a. Bezplatná odborná kalkulace na střešní krytinu Tondach a odhad spotřeby keramických i nekeramických prvků střechy, návrh ideálního řešení dle standardů stanovených výrobcem střešní krytiny; zájemci mohou kontaktovat výrobce prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na https://wienerberger.cz/fakta/nechte-si-zdarma-spocitat-strechu-primo-od-tondach;

Obrátí-li se zájemce o bezplatnou kalkulaci a zpracování stavebního řešení na Společnosti prostřednictvím webového kontaktního formuláře, pro zpracování požadavku, přípravu kalkulace a návrhu řešení, konečné vyřízení požadavku a navazující komunikaci je nezbytné, aby zájemce poskytl osobní údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, místo stavby, PSČ stavby, údaje obsažené v technické dokumentaci.
 

b. Odpovědi a konzultace k jakýmkoli dotazům a připomínkám zákazníků a zájemců o výrobky a služby Společností k výrobkům Společností, zájemci/zákazníci mohou kontaktovat Společnosti prostřednictvím kontaktních formulářů dostupných na (i) https://wienerberger.cz/sluzby/kontakt-tondach, (ii) https://www.wienerberger.cz/o-nas-a-kontakty/Kontakty.html, (iii) https://wienerberger.cz/sluzby/kontakty; (iv) https://www.wienerberger.cz/o-nas-a-kontakty/Kontakty/centrala-wienerberger.html, (v) https://www.wienerberger.cz/proc-cihly-preklady-stropy-porotherm/porotherm-t-tprofi-cihla-plnena-mineralni-vatou.html, (vi) https://www.wienerberger.cz/proc-cihly-preklady-stropy-porotherm/Preklady-Porotherm-KP-Vario-UNI.html, (vii) https://www.wienerberger.cz/Rady-a-navody-ke-zdivu/TOProfi-snadna-prace-s-cihlou.html, (viii) https://www.wienerberger.cz/Rady-a-navody-ke-zdivu.html a v článcích v této kategorii, (ix) https://www.wienerberger.cz/nastroje-a-kalkulatory-pro-zdivo.html a v jednotl. nástrojích této kategorie, (x) https://www.wienerberger.cz/o-nas-a-kontakty/Kontakty/kontakt-vyrobni-zavody.html, (xi) https://www.wienerberger.cz/produkty/licove-cihly/obkladove-pasky-terca.html, (xii) https://www.wienerberger.cz/produkty/licove-cihly/terca-razene.html, (xiii) https://www.wienerberger.cz/produkty/licove-cihly/terca-tazene.html, (xiv) https://www.wienerberger.cz/reference.html a v podkategoriích, (xv) https://www.wienerberger.cz/sluzby-pro-fasady-terca-dlazby-penter/vip-vzorkovna.html, (xvi) https://www.wienerberger.cz/sluzby-pro-vas-dum/faze-projektove-dokumentace/sluzba-kalkulace-spotreby-materialu.html, (xvii) https://www.wienerberger.cz/sluzby-pro-zdivo-porotherm.html a jednotlivých podkategoriích, vč. dotazů pro Tondach v těchto kategoriích/podkategoriích/článcích: (xviii) https://www.wienerberger.cz/sluzby-pro-strechy-tondach.html a jejich podkategorií, (xix) https://www.wienerberger.cz/rady-a-navody-ke-strecham.html a jejich podkategorií, (xx) https://www.wienerberger.cz/nastroje-a-kalkulatory-pro-strechy.html a jejich podkategorií, (xxi) https://www.wienerberger.cz/reference/proc-keramicke-materialy/rekonstrukce-a-pamatky/, (xxii) https://www.wienerberger.cz/podpora-profesionalu/stresni-krytina-tondach/skoleni-tondach.html.

Obrátí-li se zájemce/zákazník na Společnosti s jakýmkoli dotazem či připomínkou k výrobkům Společností prostřednictvím webového kontaktního formuláře, pro zpracování dotazu, přípravu reakce k dotazu či připomínkám, konečné vyřízení dotazu či připomínky a navazující komunikaci je nezbytné, aby zájemce/zákazník poskytl osobní údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fax, adresa bydliště nebo adresa zaměstnavatele/podnikatele, název zaměstnavatele/podnikatele, pracovní pozice.
 

c. Poskytování rozšířené záruky na střešní krytinu „Tondach All Inclusive“ objednatelům a vyřizování žádostí o zaslání záručních podmínek; objednatelé mohou kontaktovat výrobce prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na https://www.wienerberger.cz/sluzby-pro-strechy-tondach/registrace-zaruky-all-inclusive.html;

Obrátí-li se objednatel na Společnosti prostřednictvím webového kontaktního formuláře s žádostí o poskytnutí záruky na střešní krytinu „Tondach All Inclusive“, pro zpracování požadavku, usnadnění a zrychlení případného reklamačního řízení je nezbytné, aby objednatel poskytl osobní údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa nemovité věci, korespondenční adresa (je-li rozdílná od adresy nemovité věci).
 

d. Marketingové a obchodní účely, tj. zasílání obchodních sdělení Společností v návaznosti na prodej výrobků a poskytování služeb Společností.

Společnosti prostřednictvím obchodních sdělení informují zákazníky o jejich novinkách a reklamních akcích a pro tyto účely zpracovávají osobní údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Obchodní sdělení jsou Společnosti oprávněny zasílat zákazníkům na základě jejich oprávněného zájmu (tj. v souvislosti nebo v návaznosti na prodej výrobků a poskytování služeb Společností zákazníkům) nebo na základě souhlasu uděleného zákazníky. Souhlas může zákazník udělit zaškrtnutím políčka souhlasu pod kontaktním formulářem na webových stránkách Společností.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli prostřednictvím odkazového řádku „odhlásit se“ a zakliknutím příslušných polí odvolat a Společnosti budou odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů respektovat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Společnosti nezpracovávají zvláštní kategorie údajů ve smyslu článku 9 odst. 1 Nařízení.

 

e. Bezplatný návrh a cenová nabídka iRoof tepelněizolační systému střech Tondach na https://www.wienerberger.cz/sluzby-pro-strechy-tondach/iroof-izolace-strech.html

Obrátí-li se zájemce o bezplatný návrh a cenovou nabídku tepelněizolačního systému střechy od Tondachu, pro zpracování požadavku, přípravu návrhu a kalkulace, konečné vyřízení požadavku a navazující komunikaci je nezbytné, aby zájemce poskytl osobní údaje v rozsahu

 • jméno, příjmení, telefon, email, adresa stavby, typ objektu, ostatní, sklon střechy, plocha střechy, zateplená plocha, druh stavby - Tondach iRoof Top, Tondach iRoof Uni, Tondach iRoof Renova, Příloha (2), Souhlas se zpracováním.
 

f. Objednávkový formulář pro vzorky tašek zdarma na https://www.wienerberger.cz/sluzby-pro-strechy-tondach/objednani-vzorku.html

Obrátí-li se zájemce o zaslání vzorků tašek Tondach zdarma, jsou ze strany zájemce potřeba tyto údaje:

 • jméno, příjmení, email, telefon, ulice + č.p., město, PSČ, vzorky, povrchová úprava, výběr (nový dům/rekonstrukce).

 

g. Registrace poukazu na Porotherm strop na https://www.wienerberger.cz/nastroje-a-kalkulatory-pro-zdivo/okamzity-odhad-ceny-stropu.html.

Při registraci poukazu na Porotherm strop je nezbytné, aby zájemce poskytl osobní údaje v rozsahu: 

 • jméno, příjmení, email, telefon, kraj, obec, katastrální území, PSČ.

 

h. Žádá-li u nás zájemce u elektronického ceníku Tondach na https://www.wienerberger.cz/sluzby-pro-strechy-tondach/cenik-tondach.html o individuální cenu je nezbytné, aby zájemce poskytl údaje v rozsahu: 

 • jméno, příjmení, telefon, email, PSČ, nový dům/rekonstrukce. 
 

ch. Při objednávce energetického průkazu na http://www.navrhovani-porotherm.cz/aplikace/energeticky-prukaz/ je nezbytné, aby zájemce poskytl údaje v rozsahu:

 • kontaktní údaje zadavatele, fakturační údaje pro daňový doklad, dodací adresa, místo stavby rodinného domu - kraj, obec, katastrální území, poznámka. 

 

i. Objednává-li u nás zájemce tiskoviny s doručením na adresu na https://www.wienerberger.cz/dokumenty-ke-stazeni/objednani-tiskovin.html je nezbytné, aby poskytl údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, společnost, pozice, město, psč, email, telefonní číslo.

 

j. Požádá-li zájemce o kalkulaci zdiva Porotherm zdarma na https://www.wienerberger.cz/sluzby-pro-zdivo-porotherm/zdarma-spocitat-zdivo-porotherm.html je nezbytné, aby poskytl údaje v rozsahu: 

 • jméno, příjmení, email, telefon, místo stavby - kraj, obec, katastrální území, PSČ vč. zaškrtávacích polí: Mám zájem o pomoc s výběrem kvalitní stavební firmy, Mám zájem o kalkulaci materiálu pro zdivo / střechu, Máte projekt? Vlastníte stavební parcelu či pozemek? Máte vydané stavební povolení? Kdy chete zahájit realizaci stavby? Máte vybranou stavební firmu? Uvažujete ve svém projektu o lícovém zdivu nebo lícových páskách? Chcete dostávat novinky o produktech a činnostech společnosti.
 

k. Bezplatné zaslání poptávky realizační společnosti na realizaci střechy prostřednictvím aplikace Střechy v okolí na https://strechy.tondach.cz/. Vyplní-li zájemce poptávkový formulář v aplikaci, Společnost osobní údaje vyplněné zájemcem zpracuje za účelem správy aplikace Střechy v okolí a související analýzy dat a předá je realizační společnosti jmenované ve formuláři. Ve formuláři zájemce poskytne údaje v rozsahu:

• jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa stavby a termín stavby.

Pokud zájemce udělí svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v poptávkovém formuláři na stránkách aplikace Střechy v okolí pro marketingové účely, bude Společnost poskytnuté osobní údaje zpracovávat rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení ze strany Společnosti s informacemi o novinkách a reklamních akcích Společnosti. Souhlas může zájemce udělit zaškrtnutím políčka souhlasu pod poptávkovým formulářem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné kdykoli prostřednictvím odkazového řádku „odhlásit se“ a zakliknutím příslušných polí odvolat a Společnost bude odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů respektovat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu a na zpracování osobních údajů pro jiné než marketingové účely.

Doba zpracování

Společnosti zpracovávají osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování (tj. po dobu potřebnou ke konečnému vyřízení požadavku, objednávky, konečnému zpracování kalkulací a návrhů technického řešení). Osobní údaje budou dále zpracovávány po dobu 3 měsíců od vyřízení požadavku, objednávky či od poskytnutí konečné kalkulace nebo návrhu technického řešení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů, a případně po dobu navazující komunikace se zájemci či zákazníky.

V případě, že Společnosti uzavřely smlouvu se zákazníkem o koupi a prodeji, jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje těchto zákazníků a údaje o smlouvě po celou dobu záruční doby (tj. až po dobu 33 let od uzavření smlouvy) pro případ, že by bylo zahájeno reklamační řízení.

Za účelem obchodních sdělení zasílaných na základě oprávněného zájmu (v návaznosti na prodej výrobků či poskytování služeb) Společnosti zpracovávají osobní údaje po dobu 5 let od prvního kontaktu se zákazníkem či zájemcem nebo do doby odhlášení se zákazníka z odběru. Jsou-li obchodní sdělení zasílána na základě souhlasu, Společnosti zpracovávají osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

Společnosti jsou oprávněny uchovávat osobní údaje nad rámec shora uvedených dob zpracování po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou důvěrné, v rámci Společnosti k nim mají přístup pouze oprávněné osoby a mimo Společnost budou zpřístupněny pouze oprávněným subjektům. V závislosti na typu interakce mohou být osobní údaje sdíleny s jinými společnostmi ze skupiny Wienerberger nebo s třetími stranami. Osobní údaje tak mohou být sdíleny zejména s následujícími příjemci:

a. s ostatními společnostmi skupiny Společnosti nebo se třetími osobami, jež zabezpečují organizaci a průběh marketingových kampaní Společnosti, komunikaci se zákazníky, IT a hostingové služby a marketingové průzkumy trhu;

b. s realizačními společnostmi, se kterými Společnost spolupracuje při realizaci objednávek souvisejících s výrobky Společnosti nebo poskytování určitých služeb zákazníkům na základě kontaktních webových formulářů;

c. s dalšími třetími osobami za účelem (i) prosazování nebo dodržování zákona, nařízení, příkazu vydaného orgánem veřejné moci nebo povinných opatření; (ii) odhalování a předcházení bezpečnostním hrozbám, podvodům nebo jiným škodlivým činnostem; (iii) ochrany a/nebo vymáhání práva a ochrany majetku Společnosti nebo třetích osob; (iv) ochrany práv a osobní bezpečnosti zaměstnanců Společnosti a třetích osob.

Osobní údaje budou předávány pouze v rámci EU v souladu s obecně závaznými předpisy o ochraně osobních údajů. Společnosti zpracovávají osobní údaje automatizovaně.

 

Práva subjektů údajů

Osoby oslovující Společnosti prostřednictvím webových kontaktních formulářů jsou subjekty údajů a jsou proto oprávněny požadovat přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Tyto osoby mají právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jsou-li jejich údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu společných správců osobních údajů (Společností). Podrobnosti o jednotlivých právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů jsou dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na www.wienerberger.cz.

 

Veškerá shora uvedená práva je možné uplatnit v písemné formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů Společností nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 383 826 111 a e-mailu gdpr_cz@wienerberger.com. Subjekty údajů mají rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Pro komunikaci se Společnostmi ohledně zpracování osobních údajů mohu využít i pověřence pro ochranu osobních údajů, je-li ustanoven, a jehož kontaktní údaje jsou dostupné na webových stránkách www.wienerberger.cz.