Fotografie produktů - Energie z Přírody Energy+_cihly_Porotherm_T_Profi_and_TS_Profi
Grafika na web WTS

Jsme cihláři a jsme zelení!

13. 08. 2020
Ochrana přírody je pro nás stejně důležitá jako zájmy našich zákazníků

Grafika na web WTS
Ikonka životní prostředí | Trvalá udržitelnost | wienerberger

Ochrana životního prostředí a trvalá udržitelnost

Environmentální působení naší společnosti je nejsilnější oblastí, kde se naše společenská odpovědnost projevuje. V tom, co je nám vlastní – v naší práci a v našich produktech, což se promítá do ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Již od 70. let dvacátého století je ve stavebnictví pojmem značka cihelného systému Porotherm. Zdicí systém, který tato značka zastřešuje, se stal řešením pro naše zákazníky v první energetické krizi a nepřímo vedl i k omezení dopadů moderních staveb na životní prostředí v důsledku úniku tepla ze stavebních konstrukcí do okolního prostředí. Náš přístup v podstatě ovlivnil stavební trendy, které se naplno začaly uplatňovat až od 90. let a stále více nabírají na významu.

Jsme nositeli trendu udržitelného bydlení – bydlení, které je ekologické, zdravé, komfortní a nezatěžující příští generace. Ačkoliv jsou naše produkty výsledkem nejnovějšího vývoje, stále jde o výrobky z pálené hlíny, tj. z materiálu, který lidstvo úspěšně a víceúčelově využívá už po tisíce let.  Prakticky i symbolicky náš přístup pro maximální užitek pro zákazníky ztvárňuje náš program e4 dům, který je ekologický, energeticky efektivní, ekonomický a estetický a představuje řešení pro novou generaci cihlových domů.

Grafika na web WTS
Ikonka životní prostředí | Trvalá udržitelnost | wienerberger

V souladu s přírodou

Naše snaha být v souladu se základními principy životního prostředí však nekončí jen aktivitami orientovanými na spotřebitele a parametry našich produktů. Velkou pozornost věnujeme i vlastnímu výrobnímu cyklu, tj. těžbě surovin a nakládání s vytěženými zdroji. Výroba našich cihel Porotherm a střešních tašek Tondach je situována tam, kde se přirozeně nacházejí zdroje základní cihlářské hlíny. Její těžba však není spojena s extrémní ekologickou zátěží a zároveň nevede k nepřiměřeně vysokým nákladům na dopravu, což je další výhodou cihlářské hlíny jako naší hlavní suroviny. Šetrně technicky i biologicky rekultivujeme vytěžené pozemky v dobývacích prostorech. Trvale snižujeme měrnou spotřebu energií a tím rovněž podíl emisí v odpadních plynech.

Snažíme se o maximálně korektní vztahy se všemi orgány veřejného sektoru.

Věnujeme rovněž významné úsilí a prostředky na ochranu zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a prevenci pracovních úrazů, což je významná priorita pro celý koncern.

Grafika na web WTS
Ikonka životní prostředí | Trvalá udržitelnost | wienerberger

EPD – Environmentální prohlášení o produktu

To, že jsou naše výrobky přátelské životnímu prostředí, dokládá Environmentální prohlášení o produktu, zkráceně označované jako EPD.

Právě toto prohlášení transparentně popisuje produkty, umožňuje nahlédnout do průběhu výroby a v neposlední řadě deklaruje environmentální dopady výroby na životní prostředí.

Grafika na web WTS
Ověření EPD - zděnné překlady a stropní trámy | Enviromentální prohlášení produktu
Ověření EPD - zděnné překlady a stropní trámy
© Wienerberger s.r.o.
Ověření EPD - Porotherm - pálené zdící prvky | Enviromentální prohlášení produktu
Ověření EPD - pálené zdící prvky
© Wienerberger s.r.o.
Grafika na web WTS
Grafika na web WTS

Další novinky

Více zde

Naše produkty

Projděte si katalog pálené střešní krytiny Tondach, cihelných bloků Porotherm, lícového zdiva Terca nebo cihlové dlažby Penter.

Kontaktujte nás

Máte dotazy týkající se našich produktů?
Potřebujete poradit s výběrem, nákupem nebo realizací našich stavebních materiálů?
 

Stáhněte si dokumenty

Hledáte informace k našim páleným cihlám, fasádním cihlám, keramickým taškám, nebo dlažbě?

Více referenčních projektů