Poradíme vám, jak využít dotaci pořádně!
Kalkulace stavebního materiálu ZDARMA a soutěž o ceny za 50 000 Kč

Wienerberger jako jediný ze stavebnictví v Alianci pro bezemisní budoucnost

24. 11. 2023
Na začátku listopadu se sešli zástupci českého byznysu na tiskové konferenci Aliance pro bezemisní budoucnost (ApBB), za jejímž založením stojí největší české společnosti z nejrůznějších sektorů našeho hospodářství. Hovořilo se o usnadnění a urychlení přechodu na nízkoemisní modely a technologie, aby českým firmám a ekonomice nehrozila ztráta konkurenceschopnosti. Alianci jde do budoucna o sdílení know-how a nejlepších příkladů z praxe. Jednalo se o první tiskovou konferenci zakládajících členů, tedy nikoliv pracovní setkání s již očekáváním výsledků. Zazněly však základní pohledy na současnou situaci z různých sektorů. Zastoupena byla energetika, automotiv, banky, poradenský sektor, ale zastoupeno bylo i stavebnictví, a to společností Wienerberger.

Stavebnictví má na svědomí bezmála 40 % celosvětových emisí. Mezi materiály jsou největšími původci emisí v Česku hliník, plast, ocel a cement. Ani jeden z těchto materiálů není strategickou surovinou pro výrobu v cihlářském průmyslu. I když samozřejmě chápeme, že výroba cihel je energeticky velmi náročná, tedy prostor k diskusi o úsporách a zelené energii je jasný, pro stavaře jsou produkty cihlářského průmyslu a značka Wienerberger symbolem tradice a udržitelného stavebnictví s životností v rámci domů přes generace. Proto jsme se ptali Kamila Jeřábka, generálního ředitele společnosti Wienerberger a hlavního partnera ApBB, co bylo hlavním důvodem vstupu Wienerbergeru mezi zakládající členy aliance a jak se hledá rovnováha mezi společenskou zodpovědností, udržitelností a byznysem.

„Naše společnost si již dlouhou dobu klade za cíl provozovat podnikání v duchu udržitelnosti a zodpovědnosti. Nepřetržitě pracujeme na zdokonalování složení našich produktů s cílem minimalizovat celkové emise, které vznikají během výrobního procesu. Rozhodnutí stát se součástí Aliance pro bezemisní budoucnost bylo tak pro naši společnost logickým krokem vpřed. V segmentu výroby stavebních materiálů vnímáme největší urgenci ve stále neurčité a slabé podpoře při hledání nových technologií a postupů ve výrobě a také v legislativní a finanční podpoře. To jsou také témata, která chceme v rámci Aliance rozvíjet,“ řekl Kamil Jeřábek, generální ředitel společnosti Wienerberger a doplnil, že „důležité téma je využití druhotných surovin, sociální projekty, využití zelené energie, vlastní FV cesta, změny receptur cihel a tašek, revize produktového porfolia. Vývoj bezemisních technologií je vyšší průmyslový level, očekáváme zesílení hlasu průmyslu i změny komunikace směrem k politické reprezentaci.“

„Aliance pomůže ve sdílení know-how v oblasti snižování emisí, podpoří vznik konkrétních projektů za využití zkušeností a kompetencí členů. Z dotazníkového šetření, které probíhalo v kooperaci se všemi partnery v posledních měsících, jsme již nadefinovali základní segmenty dekarbonizace a zásadní kroky k jejich efektivní dekarbonizaci. Na webu bezemisni.cz tak vzniká popis dekarbonizace z pohledu energetiky, financí, těžkého průmyslu, moderních technologií, stavebnictví, dopravy a veřejné správy,“ doplňuje hlavní partnery ředitelka ApBB Jana Morávková.

 

 

Další novinky

Více zde