Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON.

Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov. Dílčí projekt ADMATEC.

Popis projektu

Motivací pro vznik centra (CAMEB) je ubývání, resp. řídnutí neobnovitelných přírodních zdrojů, a to jak materiálových, tak energetických, a dopad tohoto jevu na stavebnictví. Současný trend energeticky efektivních budov sice přináší masivní zlepšení v oblasti provozních energií, avšak materiálová a energetická náročnost vlastní fáze výstavby tím prudce roste.

CAMEB sdružuje partnery s kompetencemi, které umožní účinnější/šetrnější využití zdrojů ve stavitelství na základě optimalizace životního cyklu budovy s využitím principů znalostní a cirkulární ekonomiky. Budou využity moderní technologie z oblasti digitalizace, optimalizace, modelování a efektivního řízení procesů.