Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON.

Vývoj nových technologií a výrobků pro udržitelnou výstavbu v oblasti zděných konstrukcí

Popis projektu

Projekt s názvem „Vývoj nových technologií a výrobků pro udržitelnou výstavbu v oblasti zděných konstrukcí“ je zaměřen na vývoj nových výrobků s cílem zajištění zdravého vnitřního prostředí budov.

Vývojem nových výrobků a technologií by mělo dojít ke zjednodušení výroby, dále k využití druhotných surovin, čímž by mělo dojít ke snížení energetické náročnosti výroby a výrobních nákladů. Dílčími cíli projektu je i zavedení nových technologií do oblasti vývoje a výroby zdicích prvků, jako je využití pokročilého robotického systému při výrobě tvarovek (systém vyplňování tvarovek tepelnou izolací) a uplatnění 3D tisku při návrhu a vývoji zdicích prvků. Dále pak i vývoj uceleného systému pro recyklace výrobků po skončení životnosti, především zdicích systém s prvky vyplněnými tep. izolací.