17. ročník soutěže Tondach pálená střecha 2021 - soutěž pro pokrývače | Wienerberger
17. ročník soutěže Tondach pálená střecha 2021 - soutěž pro pokrývače | Wienerberger
17. ročník soutěže Tondach pálená střecha 2021 - soutěž pro pokrývače | Wienerberger

Registrace byla ukončena. Děkujeme vám za účast!

 

 

Do této soutěže se může tradičně přihlásit každý pokrývač či pokrývačská firma, kteří pracují s krytinou Tondach na území České republiky. Přihlášená realizace musí být pokryta materiálem Tondach společnosti Wienerberger s.r.o. a musí být realizována v době od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 nezávisle na tom, zda fasáda nebo okolí domu jsou dokončeny (pokrývačské práce musí být ukončeny).

Realizaci může přihlásit pouze firma, která ji skutečně provedla (ne dodavatel, který akci jen zastřešoval). Účast je bezplatná.

V následujících měsících zasedne porota a bude hodnotit přihlášené realizace. O termínu a formě vyhlášení budeme soutěžící informovat.

Ceny

V jednotlivých kategoriích se nebude určovat konečné pořadí, pětičlenná odborná porota však může vybrat a ocenit až čtyři díla v každé kategorii.

Výhry budou předány formou poukazu na odběr 4 palet střešní krytiny Tondach (modely vyráběné v České republice, mimo prejz).

Vítězné realizace budou navíc zveřejněny v odborných časopisech a při dalších prezentacích společnosti Wienerberger s.r.o.

Kategorie

Rodinné domy a obytné stavby

Přihlásit lze všechny objekty, které byly postaveny soukromě, slouží k obytným účelům. Jedná se tedy o jednogenerační i vícegenerační rodinné domy a řadové domy. Není rozhodující, zda se jedná o rekonstrukci nebo novostavbu.

Veřejně prospěšné stavby

Přihlásit lze všechny stavby, které jsou veřejně užívány jako například školy, školky, hasičské zbrojnice, nemocnice, obecní úřady, hospodářské budovy, restaurace, hotely atd. Není rozhodující, zda se jedná o rekonstrukci nebo novostavbu.

Historické stavby

Přihlásit lze historické památkově chráněné i nechráněné objekty, například zámky, kostely, fary, hrady, správní budovy, které jsou pokryty krytinou Tondach.

Porota

Každá realizace bude posuzována porotou, která je složena z členů Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Členové poroty se mění každý rok a a v daném roce, své realizace do soutěže přihlásit nemohou.

  1. Jaroslav Kousal
  2. Petr Klabouch
  3. Luboš Jirků
  4. Martin Maršík
  5. Stanislav Čečil

Hodnocení 

Hodnocení:

  • Odbornost pokládky dle platných ČSN a předpisů, Pravidel pro navrhování a provádění střech vydávaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR a technických podmínek společnosti Wienerberger s.r.o., včetně použití doplňků Tondach
  • Propracování detailů
  • Vzhled ve smyslu celkového dojmu z řešení střechy v souvislosti se zasazením do krajiny

Všechny podané přihlášky budou vyhodnoceny odbornou porotou podle uvedených kritérií.

SOUTĚŽ POKRÝVAČI SOBĚ

Také v letošním 19.ročníku budete mít možnost v soutěži „TONDACH PÁLENÁ STŘECHA 2023“ zvolit ze svých řad nejlepší přihlášenou realizaci a tím si vybrat toho nejlepšího z pokrývačů 2023.

Soutěž bude probíhat v období od 4. 3. 2024 do 24. 3. 2024.

Princip je jednoduchý:

Každý, kdo přihlásí svoji vlastní realizaci, může také hlasovat pro realizaci jednoho ze svých kolegů pokrývačů a udělit jí svůj hlas. Každý, kdo se bude chtít zúčastnit hlasování v soutěži, se musí v průběhu soutěžního období přihlásit na webovou stránku soutěže https://tps.tondach.cz, a to pod registrovanou emailovou adresou a za použití přístupového hesla, které získá od pořadatele soutěže. Realizace s největším počtem hlasů v každé kategorii získává mimořádnou cenu:

Tři litry PRAVÉ PÁLENÉ SLIVOVICE.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ