Služby Tondach

Podzimní kampaň 2018 Mistři pokládají Tondach - pokládka střechy, pokrývač, střecha
  • Profesionální přístup
  • Přátelské prostředí
  • Odborné poradenství
  • Inovativní a doporučená řešení

Školení pokrývačů od Tondachu

Moderní pokrývač drží krok s dobou a stále sleduje nové trendy v oboru střech. Ani vy nechcete zůstat pozadu? Přihlaste se do kurzů pořádaných Tondachem!

Opravdu kvalitně položených střech je stále jako šafránu, převládají střechy s menšími či většími nedostatky. A to přesto, že kvalitních materiálů a dokonalých systémových řešení je dostatek. Jenže všechny fungují správně jen tehdy, když je pokrývač správně zabuduje. Proto, aby se situace na střechách změnila k lepšímu, musí i pro pokrývače platit „Učit se, učit se, učit se...“

Proškolený pokrývač má také větší šance uspět na trhu práce. Moderní investor je náročný a hledá kvalitní a osvědčené pokrývačské firmy. Takové, které mají v oboru renomé a prošly speciálními školeními, při nichž byly seznámeny s prací s konkrétními materiály, což mohou doložit odborným osvědčením. Teprve spojení kvalitní krytina a kvalitní pokrývač totiž ve výsledku znamená kvalitní střecha!

Pálené tašky poskytují střeše bezpečí, krásu i originalitu, na pokládku jsou ale náročnější než jiné materiály. To si v Tondachu uvědomujeme a nabízíme pokrývačům speciální dvoufázové školení, kde se seznámí s naším kompletním sortimentem krytin a technikou jejich pokládky. Další specializovaný kurz je zaměřen na nejnáročnější krytinu - prejzu, nabídku uzavírá školení o tepelné izolaci iRoof. 

Školení 1. stupně

Nové termíny pro rok 2021 jsou určeny

Školení 1. stupně je určeno všem pokrývačům. Seznámí se zde jak s výrobky firmy Tondach, tak s aplikací kompletního systému Tondach (včetně keramického i nekeramického příslušenství). V náplni nechybí ani ukázky montáže vybraných druhů krytin a prohlídka výrobního závodu.

Školení 1. stupně 2021 >

Školení 2. stupně

Nový termín pro rok 2021 je určen

Nadstavbové školení 2. stupně je určeno pokrývačům, kteří často pracují s bobrovkami a mají zájem se naučit další nadstandardní pokrývačské postupy s touto krytinou. Vhodné je i pro pokrývače orientované na střechy památkových objektů. Nutnou podmínkou pro účast v kurzu je absolvování základního školení 1. stupně. 

Školení 2. stupně 2021 >

Školení 3. stupně

Termín pro rok 2021 se připravuje

Specializované školení 3. stupně je zaměřeno na pokládku prejzové krytiny, s důrazem na správné provedení detailů okapu, hřebene, nároží a úžlabí. Kurz je určen výhradně pro osoby vlastnoručně prejzu pokládající.

Seminář 3. stupně >

Školení iRoof

Nové termíny pro rok 2021 jsou určeny

Jednodenní školení iRoof je zaměřeno na návrh a montáž systémové tepelné izolace iRoof. Rozděleno je na teorii a praktickou část, ve které si na modelech vyzkoušíte montáž parobrzdy, ukončení tepelné izolace u okapu, ve štítu a ve hřebeni, a také izolaci střešního okna. Seminář je zdarma.

Školení iRoof >

Napište nám svůj dotaz k produktům Tondach