Nutné objednat prostupovou tašku společně s nástavcem odvětrání turbokotle