Pokyny pro uživatele

Společnost Wienerberger je potěšena Vaší návštěvou na těchto webových stránkách a Vaším zájmem o naši nabídku informací.

1. Obecné pokyny pro uživatele:

Na webových stránkách Wienerberger Vás chceme informovat o výrobcích, službách a společnosti Wienerberger samotné. Detailní informace získáte z jednotlivých bodu menu. Údaje o společnosti Wienerberger, o kterých Vás chceme informovat podle zákona o zásadách při práci s internetem, najdete na úvodní stránce Informace o provozovateli. Bereme ochranu dat velmi vážně, podrobnosti můžete najít pod bodem Zásady ochrany osobních údajů. Wienerberger Vám nabízí také možnost objednávky informačních materiálů, např. prospektů, letáků aj., prostřednictvím našich webových stránek – z části za vyúčtování manipulačního poplatku.

2. Ručení

Všechny informace na našich webových stránkách se sestavují pečlivě, za obsahovou správnost ale nemůžeme poskytnout záruku. Wienerbeger výslovně vylučuje jakékoliv ručení, které může vyplývat z případné obsahové chyby informace označené na webových stránkách.     Wienerberger se snaží, aby byly jeho webové stránky stále k dispozici, uživatelé ale na to nemají žádný nárok. Wienerberger je oprávněn omezit nebo vyloučit podle vlastního uvážení disponibilitu a užívání webových stránek. Wienerberger neručí za škody, které mohou vyplynout z takovéhoto omezení nebo skutečnosti, že stránky nejsou k dispozici. 

3. Autorská práva

Všechny informace, které jsou již na webových stránkách Wienerberger k dispozici (texty, fotografie, animace atd.), jsou chráněny autorskými právy a nesmí být rozšiřovány a kopírovány bez výslovného písemného souhlasu ze strany společnosti Wienerberger.