Český soběstačný dům

Mateřská školka GALAXIE eR

Mateřská školka ve Varnsdorfu nesoucí název GALAXIE eR (eR jako RADOST) má pravidelný elipsovitý půdorys, uvnitř se otevírá atrium se třemi sakurami, které jednak vytváří krásné místo pro hry dětí, ale i symbolizuje pomyslný ráj a čistou duši dítěte. Pro originální řešení budovy se autoři rozhodli ve chvíli, když se seznámili s okolní zástavbou a komunikačními vztahy lokality, resp. postupným vývojem hledání a pasováním požadovaného objemu do daného místa s přihlédnutím na orientaci školky ke světovým stranám, žádanému proslunění vnitřních prostorů, ale i s ohledem na žádané výhledy do přilehlého lesoparku a přilehlé zahrady. Školka stojí na nároží, takže před ní mohl vzniknout příjemný veřejný prostor se zelenými ostrůvky.

Vnitřní dispozice budovy tvoří dvě samostatná oddělení pro 25 dětí s provozním a hygienickým zázemím, gastro provozem a multifunkčním sálem v pomyslném středu. Třídy a herny jsou symetricky orientované v bočních křídlech – autoři je řešili jako otevřený prostor, z vnější strany ohraničený vestavným mobiliářem s policemi na hračky, skříněmi, mobilními kontejnery a pásovými a bezrámovými čtvercovými okny osazenými ve výšce očí dětí s průhledy do zahrady.

„Interiéry jsme navrhli jako neutrální prostředí. Kombinovali jsme tu světle šedé podlahy z přírodního linolea, březové překližky atypického mobiliáře s integrovanými bezrámovými okny, bílé výmalby a akustické děrované podhledy s kruhovými svítidly. Ve výsledku tak vynikají barevné akcenty herních prvků, mobiliáře i zahrady. Díky zasklení se zahrada stala součástí interiérů a dotváří harmonické prostředí školky,“ uvádí architekt RG.

Nosné konstrukce
Přízemní zděný objekt má plochou zelenou střechu elipsovitého tvaru s nízkou atikou, resp. vyvýšenou částí střechy nad multifunkčním sálem. Založen je na betonových monolitických pasech a železobetonových patkách pod ocelovými sloupy. Tepelná izolace základů pod úrovní terénu byla z vnější strany provedena z extrudovaného soklového polystyrenu, mezi pasy a patkami je ze štěrku z pěnového skla fr. 16-64 mm v tl. 300 mm po zhutnění.

Svislé nosné konstrukce tvoří liniové a bodové podpory. Stěny a pilíře z cihelného zdiva doplňují podpory z ocelových sloupků. Nacházejí se v partiích kolem vnitřního atria a částečně i u vnějšího obvodu stropní/střešní desky. Mají kruhový profil a ocelové hlavice v místech uložení na základové patky a v místech kotvení do železobetonové desky.

Zdění do oblouku
Obvodové zdivo autoři navrhli z broušených cihelných bloků s minerální izolací Porotherm - 1VZ pro tloušťku stěny 38 cm na maltu pro tenké spáry. Pevnost zdiva v tlaku činí fk = 3,5N/mm2, vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 48 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek 239 kg/m3, U = 0,16 W/m2.K s omítkami. Cihla Porotherm 38 TB Profi Dryfix

Pro založení zdiva byl navržen impregnovaný cihelný broušený blok Porotherm T Profi s minerální izolací pro sokl tl. 30 cm (charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk=3,5N/mm2, laboratorní neprůzvučnost Rw= 43 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek 202 kg/m3, U=0,21 W/m2.K s omítkami.

„Při zdění do oblouku docházelo k rozevírání vnějšího líce zdiva. Toto rozevření jsme řešili s technikem zdícího systému tak, že se vyplnily svislé spáry před vyzdívkou, říká architekt G.

Šířka rozevření do 5 mm se nevyplňovala, od 6 do 10 mm byla vyplněna standardní montážní PUR pěnou (po zatvrdnutí se přebytečná pěna zařízla s hranou vnějšího líce bloku; seříznutá PUR pěna se pak přetáhla lepidlem pro zajištění UV stability). Šířka rozevření 11–15 mm byla vyplněna standardní montážní PUR pěnou. Po zatvrdnutí se přebytečná pěna vyškrábla do hloubky 2 cm, dutinu byla vyplněna po vnější líc bloku tepelně izolační maltou. Pokud se objevila šířka rozevření 16–30 mm, již v první fázi zdění byla použita tepelně izolační malta do styčných spár.

Akustické příčky
Pro příčky mezi hernami dětí autoři vybrali cihly AKU Profi s dobrými akustickými vlastnostmi – vytvářejí zdravé a klidné prostředí z hlediska eliminace hluku i tepelné akumulace. Díky větší hustotě jsou při stejné síle zdiva pevnější než klasické cihly, společnost Wienerberger jejich vlastnosti ověřuje v laboratorních testech.

„Místo původních 48 dB u běžné cihly o tloušťce 30 cm, dokáže ta akustická ztlumit 55 dB. Těsně za ní následuje 25 AKU Z Profi, která odizoluje 54 dB. V případě relativně lehkých cihel 17,5 Profi a 19 AKU Profi se taktéž dostáváme na rozdíl sedmi decibelů. U nejhubenějších cihel o tloušťce 11,5 centimetrů ocení vylepšení především ti, kdo staví příčky a nechtějí, aby se šířil hluk z místnosti do místnosti. Izolace proti míře hluku 46 dB, kterou poskytují úzké akustické cihly, změní i hlasitou hudbu v tichý podkres,“ říká Martin Tichý, produktový manažer společnosti Porotherm.

Originální fasády
Na fasádách školky je omítka s povrchovou úpravou speciální vyhlazovací stěrky v dekoru betonu bílé barvy od společnosti STO (bílý cement) s charakterem zavibrovaného odlitého betonu. Podklad byl vyrovnán speciální stěrkou. Venkovní souvrství systému jsou pružná a velmi odolná, hydrofobní a upravená proti růstu hub a plísní. Čištění těchto ploch je možné tlakovou vodou.

„Výjimečnou vlastností tohoto povrchu je originální vzhled. Provedení je sice náročnější, uplatní se zde ale rukopis řemeslníka. Proto je také vždy třeba, aby před realizací udělal řemeslník vzorek, který jsme společně s investorem schválili,“ xxxx

Řešení střechy
Nosné konstrukce železobetonové střešní desky mají půdorys 50 x 32 m. U vstupní části byla doplněna ztužujícími žebry tak, aby se zvýšila její tuhost a snížily deformace okraje. Nad foyer a společenským sálem autoři řešili prosvětlení prostor prostupem v železobetonové desce, nad ním je zvýšená lehká střešní konstrukce. Tato střecha tedy byla koncipována s primárně nosnou ocelovou konstrukcí, která vynáší do podpor zatížení od dřevěné konstrukce vlašských krokví. Podpory tvoří subtilní ocelové sloupky.  

Interiéry
Podlahy se realizovaly z litého cementového potěru, který se před další vrstvou podlahy přebrousil. Nášlapné vrstvy podlah tvoří bezespará polyuretanová stěrka, protiskluzné PVC R10 a R11třídy zátěže 43, přírodní dřevité linoleum bez obsahu korkové moučky.

Střešní světlíky, okna a vstupní dveře jsou z bezrámového systému s izolačním trojsklem. Otevíravé části oken a dveří jsou dřevěné, oboustranně slícované. Ve zvýšené části byla vzhledem k tvaru navržena oblouková trojskla v bezrámovém provedení v kombinaci s otevíravým prvkem.

Stropní konstrukce zakrývají sádrokartonové podhledy z křižujících se CD profilů ve dvou úrovních (hlavní a montážní profily) opláštěné jsou deskami tl. 12,5 mm. V některých místnostech jsou akustické bezesparé podhledy z děrovaných desek (rozptýlené kulaté děrování, bílá tkanina).

Popis projektu - Mateřská škola GALAXIE eR Západní Varnsdorf

  • Investor: Město Varnsdorf
  • Architekt a projekt: RG architects studio – Radomír Grafek; spolupráce Zdeněk Navrátil, Daniel Koloc, Miroslav Kudrna, Ing. Jaroslava Křivohlavá, Matěj Čunát
  • TDI: Ing. Michal Ludvík
  • Dodavatel stavby: STAMO s.r.o. Děčín; stavbyvedoucí Martin Machek
  • Zastavěná plocha: 1120 m²
  • Hrubá podlahová plocha: 790 m²
  • Užitná plocha: 753 m²
  • Plocha pozemku: 6188 m²
  • Náklady (včetně přeložky CZT, demolice výměníkové stanice, rozšíření parkoviště, bez DPH): 84,5 milionů korun

Jak vám můžeme pomoci?

Naše produkty

Projděte si katalog pálené střešní krytiny Tondach, cihelných bloků Porotherm, lícového zdiva Terca nebo cihlové dlažby Penter.

Stáhněte si dokumenty

Hledáte informace k našim páleným cihlám, fasádním cihlám, keramickým taškám, nebo dlažbě?

Kontaktujte nás

Máte dotazy týkající se našich produktů?
Potřebujete poradit s výběrem, nákupem nebo realizací našich stavebních materiálů?
 

Další referenční projekty