Broušený akustický cihelný blok pro tl. stěny 10 cm na zdicí pěnu.
 • Cihly pro akustické zdivo
 • Broušené cihly Porotherm 10 AKU Profi Dryfix používají pro omítané zdivo vnitřních příček tloušťky 100 mm s vyššími nároky na zvukovou izolaci, případně pro vnější omítanou část obvodového vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a vnitřní nosnou částí.
 • Délka 372 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 100 mm
 • Hmotnost 10,2 kg
 • Počet kusů na paletě 120 ks
 • Hmotnost palety 1250 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,300 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 1,870 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 44 dB
 • Vyráběno v pevnosti P15

Reference Porotherm

0Výsledků