Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na zdicí pěnu.
 • Cihly pro akustické zdivo
 • Svisle děrované cihly Porotherm 30 AKU Z Profi Dryfix jsou určené pro omítané nosné zdivo tl. 300 mm. Cihly mají díky své vyšší objemové hmotnosti a systému děrování výborné akustické a tepelně akumulační vlastnosti. Tyto cihly jsou velmi vhodné např. pro vnější stěny v kombinaci s ETICS v prostředí se zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto cihly nejsou určené pro jednovrstvé mezibytové stěny v bytových domech. Cihly Porotherm 30 AKU Z Profi Dryfix jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
 • Délka 247 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 300 mm
 • Hmotnost 18,5 kg
 • Počet kusů na paletě 80 ks
 • Hmotnost palety 1510 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,310 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,800 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 54 dB
 • Vyráběno v pevnosti P15, P20

Reference Porotherm

0Výsledků