Akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 25 a 54 cm na maltu M 10.
 • Cihly pro akustické zdivo
 • Svisle děrované cihly 25 AKU Z jsou určené pro omítané nosné zdivo tl. 250 mm. Cihly mají díky své vyšší objemové hmotnosti a speciálnímu systému děrování výborné akustické a tepelně akumulační vlastnosti.
  Tyto cihly jsou vhodné pro akustické konstrukce stěn v tloušťce 250 mm, například stěny oddělující společné prostory domu od obytných místností. Za určitých podmínek je lze použít i pro mezibytové dělící akustické stěny.
 • Délka 330 mm
 • Výška 238 mm
 • Šířka 250 mm
 • Hmotnost 20,6 kg
 • Počet kusů na paletě 60 ks
 • Hmotnost palety 1270 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,300 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,950 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 56 dB
 • Vyráběno v pevnosti P15,P20

Reference Porotherm

0Výsledků