Broušený cihelný blok pro tl. stěny 30 cm na zdicí pěnu pro robotické zdění
 • Cihly broušené Porotherm 30 RR Profi Dryfix jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní i vnější nosné zdivo tloušťky 300 mm pro robotické zdění. Lze je též použít pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalšími cihelnými materiály tvořícími vnější ochrannou část vrstveného zdiva.
 • Délka 247 mm
 • Výška 249 mm
 • Šířka 300 mm
 • Hmotnost 14,8 kg
 • Počet kusů na paletě 80 ks
 • Hmotnost palety 1220 kg
 • Součinitel tepelné vodivosti bez omítek (λ) 0,175 W/mK
 • Součinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,500 W/m²K
 • Vážená laboratorní neprůzvučnost (Rw) 46 dB
 • Vyráběno v pevnosti P10,P15

Reference Porotherm

0Výsledků