Rady a návody

Založení první řady cihel - vzorový e4 dům
Založení první řady cihel - vzorový e4 dům
Založení první řady cihel - vzorový e4 dům

Založení první řady cihel Porotherm

Kvalita celé stavby a schopnost využít všechny benefity, které moderní cihla nabízí, závisí na tom, jak je vyzděna první řada cihel. Proto se na kvalitu založení stavby klade mimořádný důraz. Stavební technici ze společnosti Wienerberger vám se založením pomohou.
 
Se zakládáním první řady můžete začít až po úplném vyzrání základové desky a uložení izolace proti vodě v místě budoucích stěn.

Zakládání asistenční službou Wienerberger

Na založení první řady používá stavební technik speciální zakládací sadu (ta obsahuje rotační laser a vyrovnávací soupravu), kterou si přiveze s sebou. Stavitel by měl mít připravenou míchačku, zakládací maltu a cihly Porotherm Profi. Dále by mělo být směrově vytyčené zdivo, zakreslené rohy zdiva a na stavbě k dispozici stavebnímu technikovi alespoň dva pomocníci.

Zaměření výšky

Stavební technik nejprve pomocí rotačního laseru v místě budoucích stěn (obvodové + středové nosné) výškově zaměří základovou desku a určí její nejvyšší bod, na kterém nastaví pomocí vyrovnávací soupravy nejmenší tloušťku maltového lože a to 10 mm. Podle tohoto bodu nastaví vodicí lištu jednoho kusu vyrovnávací soupravy a upne přijímač laseru do roviny paprsku. Na obou prvcích vyrovnávací soupravy nastaví šířku nanášené maltové vrstvy, jeden prvek se položí do vzdálenosti dle délky stahovací latě (cca 2,5 metru) a jeho vodicí lišta přístroje se dá do roviny pomocí rotačního laseru a krátké vodováhy.

Vyrovnání nerovností

Založení první řady cihel - vzorový e4 dům

Zakládací malta se začíná nanášet postupně na obvodových stěnách. Nanáší se mezi připravené výškově ustanovené a vodorovně srovnané vodicí lišty a stahuje se do roviny pomocí hliníkové latě.

Vrstvy malty se nanášejí v takové tloušťce, aby se vyrovnaly výškové nerovnosti základové desky.

Po vytvoření dokonale rovné vrstvy zakládací malty se lůžko nechá zavadnout (ale ne zcela vyschnout) tak, aby šla cihla dorovnat do přesné roviny gumovým kladivem. Následně se směrem od rohů ukládá první řada cihel.

Založení rohů

K vytvoření správné rohové vazby z cihel Porotherm Profi se zpravidla používají doplňkové cihly – rohové, koncové a poloviční koncové. U cihel T Profi používáme šířkově zkrácený modul. Pokud cihlu zkracujeme, vždy používáme pilu. Zkrácenou cihlu ukládáme odříznutou částí směrem do stěny a na svislou spáru mezi cihlami naneseme spojovací materiál – buď zdící pěnu DryFix, nebo tenkovrstvou zdící maltu. Po založení rohů se z vnější strany cihelných bloků napne zednická šňůra pro směrovou rovinu stěny.

Založení první řady cihel - vzorový e4 dům

Další cihly se ukládají nasucho na svislý spoj pero – drážka, ve směru od krajů do středu zdiva.

Přesnost je důležitá

Během zdění je třeba neustále kontrolovat svislost zdiva na rozích pomocí vodováhy a směr pomocí natažené zednické šňůry. Vzájemnou polohu cihel lze zlehka korigovat gumovým kladivem.

POZOR!

Cihly se po uložení do maltového lože nesmí posouvat.

Kolik času to zabere?

Založení první řady cihel Porotherm Profi průměrně velkého rodinného domu (kolem 150 m2), v případě, že je vše správně a včas na stavbě připraveno, trvá pět hodin – to je čas, po který je na stavbě zakládací technik. Druhý den po založení první řady může stavebník pokračovat ve zdění dalších řad cihel.

Založení první řady cihel - vzorový e4 dům

Vyzděný první řad cihel na domě e4 Wienerberger.

 

 

 

Jak vám můžeme pomoci?

Kontakty prodejního týmu

Hledáte odborníka k pálené střešní krytině, keramickým cihlám, dlažbě nebo lícovému zdivu?

Zajímá vás kde nakoupit náš materiál?

Pokračujte na mapy prodejních oblastí, stavebnin, stavebních firem i pokrývačů.

Centrum dokumentů

Prohlédněte si dokumenty k našim materiálům Tondach, Porotherm, Terca, Penter.

Nástroje

Referenční projekty

 
àüp

Nenašli jste co jste hledali?

Neváhejte a napište nám.