Foto pokládka dlažby návod

Pokládka betonové dlažby - video

Popisky obrázku - Pokládka betonové dlažby

 1. původní podloží, hutněná pláň
 2. spodní podkladová vrstva, drcené kamenivo
 3. horní podkladová vrstva, drcené kamenivo
 4. lože dlažby
 5. obrubník
 6. betonová dlažba

Následující tipy a návody pro pokládku vás dovedou do cíle – k perfektně vydlážděné ploše.

Přípravné práce

 • vytvoření byť jednoduché projektové dokumentace (architektonický návrh), konečné úpravy plochy
 • navržení vhodné konstrukce zpevněné plochy s ohledem na geologické poměry a její budoucí zatížení.

Zemní práce

 • odtěžení zeminy až na požadovanou výškovou úroveň
 • vyrovnání a zhutnění pláně

Pokládka:

1. Příprava podloží

Podkladní vrstvy a osazení obrubníků

 • uložení podkladních vrstev dle navržené skladby z drceného kameniva od frakce 0 – 63 mm až do frakce 8 – 16 mm
 • kvalitní zhutnění po jednotlivých vrstvách
 • osazení obrubníků a prvků systému odvodnění vždy pokud možno tak, aby bylo využito skladebních modulů dlažeb a tím minimalizována nutnost štípání
 • doplnění a vyrovnání podkladních vrstev mezi osazenými obrubníky na výškovou úroveň vymezující optimální a rovnoměrnou tloušťku kladecí vrstvy v celé ploše
 • betonová směs na lože a opěry obrubníků a krajníků se zhotovuje z betonu tř. B 12,5
 • při použití betonáže a maltových ložních vrstev nesmí teplota klesnout pod 5° C

Přípravě podloží věnujte mimořádnou pozornost. Sebekvalitnější dlažba nemůže nahradit jakékoliv nedostatky podloží. 

2. Kladecí vrstva (lože dlažby)

 • slouží jako nosný podklad pro dlaždice a nikoliv k vyrovnání nerovnosti podkladu
 • nestejná tloušťka lože vede ke zdeformování dlážděného krytu
 • optimální tloušťka lože pro všechny druhy a výšky dlažeb je 40 až 50 mm (nutno počítat se zhutněním)
 • jako nejvhodnější materiál pro kladecí vrstvu doporučujeme drcené kamenivo frakce 4 – 8 mm
 • lože z betonových směsí (cementových malt) se používá jen u obzvlášť zatěžovaných ploch typu kontejnerových překladišť. 
 • uložení dlažby do betonu popírá a neguje kladné vlastnosti dlážděného krytu (rozebiratelnost, propustnost dešťových vod, možnost oprav)
 • vlastní příprava kladecí vrstvy se provádí buď ručně pomocí latě a výškově osazených vodících lišt (malé plochy), nebo strojně pomocí speciálních zařízení na nivelačních lištách pro rozlehlé plochy

3. Pokládka dlažby

 • dlažba se pokládá v celé šíři plochy proti spádu dlážděné plochy
 • kladení se provádí z již položené plochy (na upravenou kladecí vrstvu se nevstupuje)
 • vlastní kladení (pokládka) dlažby provádíme ručním nebo strojním způsobem
 • provedení úpravy šířky spár na požadovanou šířku 3 – 5 mm
 • kontrola přímosti spár v příčném i podélném směru (není podmínkou) vždy po položení několika řad dlažby a jejich vyrovnání (gumové kladivo, ocel. klín)

Doporučujeme při pokládce odebírat dlaždice z několika palet najednou, aby se eliminovaly drobné rozdíly barevnosti, které nelze při průmyslové výrobě vyloučit.

Řešení koncových detailů

 • nestandardní ukončení ploch u krajů, vpustí, odvodňovacích kanálů, poklopů, sloupů osvětlení atd. se řeší štípáním dlaždic na speciální lamačce do požadovaného tvaru nebo řezáním pilou na beton
 • jakékoliv dobetonování či betonová zálivka není estetická a nemá dlouhou životnost

4. Zapískování a hutnění položené dlažby

 • vyplnění spár křemičitým pískem frakce 0 – 2, 0 – 1 mm
 • očištění dlažby od přebytečného písku před hutněním
 • zhutnění dlážděného krytu vibrační deskou s plastovou podložkou. Hutněním se srovnávají přípustné rozměrové tolerance jednotlivých dlažebních bloků (dlažby), ale zároveň se celá plocha sníží o 8 – 10 mm s čímž je nutno počítat již při provádění kladecí vrstvy
 • doplnění spár křemičitým pískem
 • závěrečné očištění (zametení plochy)

  Doporučujeme provést po určité době opětovné zapískování, aby nedocházelo k uvolňování jednotlivých dlažebních bloků (dlažby) v ploše a tím i k jejich poškození. Toto platí pouze v případě, když výška křemičitého písku ve spárách nedosahuje dvou třetin síly kostky. Pro správnou funkci dlážděného krytu stačí pouze zasypání na úroveň minimálně dvou třetin výšky kostky.

Vhodné vibrační desky dle výšky dlažebního bloku (dlažby):

 

Výška dlažebního bloku

Hmotnost vibrační desky

Odstředivá síla

 

6 cm

do 130 kg

18 - 20 kN

 

8 - 10 cm

170 - 220 kg

20 - 30 kN

 

od 10 cm

200 - 600 kg

30 - 60 kN

Důležité upozornění:

Hutnění dlažebních desek (dlaždic) se nesmí provádět pomocí vibrační desky. Jednotlivé dlažební desky (dlaždice) se při pokládce pouze stabilizují poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno.

Fotogalerie z pokládky betonové dlažby

Jak vám můžeme pomoci?

— 

Kontakty na specialistu pro dlažbu

Pokud hledáte odborníka na venkovní dlažbu, dlaždice a prvky zahradní architektury.

Zajímá vás kde nakoupit dlažbu?

Pokračujte na prodejní síť stavebnin, partnerů se vzorovou plochou, realizačních firem a zahradních architektů. 

Centrum dokumentů ke stažení

Prohlédněte si dokumenty k dlažbám - ceníky, katalogy, vzorové pokládky, technické listy a další.

Aplikace GardenVisions

Navrhněte si vlastní terasu, příjezdovou cestu nebo dlažbu na zahradu s aplikací GardenVisions! Rozhodnutí s pomocí vizualizace nebylo snazší. Více než 100 realistických barev, formátů a povrchů dlažby!

Aplikace GardenVisions >

Vzorová zahrada Ledčice

Uvažujete o rekonstrukci střechy vašeho domu? Máme pro vás řešení. Pomocí 3D vizualizace vám ukážeme, jak bude vaše nová střecha vypadat v reálu. Budete si ji moci představit. Jsme jediní na českém trhu střešních tašek, kdo tuto službu nabízí.

Vzorová zahrada Ledčice >

Know-how

Nenabízíme jen betonové výrobky, ale do detailu promyšlený systém venkovních dlažeb, dlaždic a zahradní architekturu, která s sebou přináší inteligentní a komplexní řešení s přidanou hodnotou. 

Know-how >